SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om falske eurosedler

13. januar 2005

I 2. halvår 2004 blev i alt 287.000 falske eurosedler taget ud af omløb (tallet omfatter falske eurosedler fundet både i og uden for euroområdet). Dette antal skal sammenlignes med antallet for 1. halvår 2004, hvor omkring 307.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb. Der blev således i alt fundet omkring 594.000 falske sedler i 2004. Selv om der er tale om en stigning på ca. 8 pct. i forhold til 2003, er den seneste tendens nedadgående.

Antallet af falske sedler fordelt efter pålydende værdi:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € I alt
Fordeling (i pct.) 1 5 24 48 17 4 1 100

Antallet af falske sedler skal ses i forhold til antallet af ægte sedler i omløb (ca. 9 mia.).

Borgerne kan have tillid til eurosedlernes kvalitet og sikkerhedselementer. Eurosystemet, dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 12 nationale centralbanker, råder dog fortsat borgerne til at være opmærksomme på risikoen for at få en falsk seddel i hånden. Langt de fleste falske eurosedler kan nemt afsløres ved hjælp af "føl-se-vip”-metoden, som Eurosystemet har beskrevet i sit informationsmateriale. På ECBs websted er metoden forklaret[1]. Selv gode forfalskninger kan afsløres ved hjælp af denne metode. Hvis der er tvivl om en seddels ægthed, kan den sammenlignes med en seddel, som med sikkerhed er ægte.

Eurosystemet arbejder tæt sammen med Europol, Interpol, Europa-Kommissionen (som er ansvarlig for at oplyse om falske euromønter) og nationale politimyndigheder om at bekæmpe falskmøntneri. Alle, der får en falsk euroseddel i hånden, skal indlevere den på den lokale politistation sammen med så mange oplysninger som muligt om, hvor de fik den, eller indlevere den til den nationale centralbank, hvis national praksis muliggør dette.

  1. [1] http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.da.html
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt