Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översyn av Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter andra steget mot en gemensam lista

5 augusti 2004

I juni 2003 utlyste Europeiska centralbanken (ECB) ett offentligt samrådsförfarande för att inhämta marknadsdeltagarnas åsikter om åtgärder för att förbättra Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter. Efter de positiva reaktionerna på detta inititativ har ECB-rådet godkänt att en gemensam lista gradvis införs i Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter (se pressmeddelandet den 10 maj 2004) och ersätter det nuvarande systemet med två grupper godtagbara säkerheter. ECB tillkännagav dessutom att man avsåg att, som ett första steg, införa en ny kategori av tidigare ej godtagbara säkerheter (skuldinstrument denominerade i euro utfärdade av enheter i de G10-länder som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) i sitt ramverk för godtagbara säkerheter.

Som ett andra steg har ECB-rådet i princip godkänt att banklån från alla länder i euroområdet skall ingå i den gemensamma listan. Exakta procedurer och tidplaner för banklåns godtagbarhet kommer att meddelas i god tid när alla frågor rörande införandet har avgjorts.

ECB-rådet har även beslutat att ej omsättbara privata skuldinstrument med säkerhet i inteckning, som för närvarande endast omfattar irländska skuldsedlar med säkerhet i inteckning, skall ingå i den gemensamma listan.

Slutligen har ECB-rådet även beslutat att andelar som för närvarande är godtagbara som grupp två-värdepapper i Spanien, Nederländerna och Portugal inte kommer att ingå i den gemensamma listan. Dessa tillgångar kommer därför att förlora sin godtagbarhet och fasas ut enligt en viss tidsplan, vilken kommer att meddelas vid en senare tidpunkt.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media