Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Herziening van het onderpandskader van het Eurosysteem: de tweede stap naar een Enkele Lijst

5 augustus 2004

In juni 2003 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een openbare raadpleging gehouden om marktdeelnemers te vragen naar hun mening ten aanzien van maatregelen ter verbetering van het onderpandskader van het Eurosysteem. Na de positieve reacties op dit initiatief, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten tot de geleidelijke invoering van één Enkele Lijst (“Single List”) in het onderpandskader van het Eurosysteem (zie het Persbericht van 10 mei 2004) ter vervanging van het huidige op twee lijsten gebaseerde systeem van beleenbaar onderpand. De ECB heeft tevens bekendgemaakt dat zij, als een eerste stap, voornemens is in haar onderpandskader een nieuwe categorie van voorheen niet-beleenbare activa (namelijk in euro luidende schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in die landen van de Groep van Tien die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte) op te nemen.

Als tweede stap heeft de Raad van Bestuur in principe zijn goedkeuring gehecht aan het opnemen in de Enkele Lijst van bankleningen uit alle landen van het eurogebied. De exacte procedures en relevante tijdstippen voor de beleenbaarheid van bankleningen zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt wanneer de nog lopende tenuitvoerleggingsaangelegenheden zijn afgerond.

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten dat niet-verhandelbare “retail”-schuldinstrumenten met hypothecair onderpand, die thans uitsluitend bestaan uit Ierse leningen met hypothecair onderpand, in de Enkele Lijst zullen worden opgenomen.

Ten slotte heeft de Raad van Bestuur tevens besloten dat aandelen die momenteel in Spanje, Nederland en Portugal als op Lijst 2 opgenomen onderpand beleenbaar zijn, niet in de Enkele Lijst zullen worden opgenomen. Deze activa zullen derhalve, volgens een te zijner tijd bekend te maken specifiek tijdschema, geleidelijk niet-beleenbaar worden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media