Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Revízia rámca kolaterálov Eurosystému:
druhý krok na ceste k zavedeniu Jednotného zoznamu

5. augusta 2004

Európska centrálna banka (ECB) iniciovala v júni 2003 verejné konzultácie s cieľom získať názory účastníkov trhu na opatrenia zamerané na zlepšenie rámca kolaterálov Eurosystému. Na základe kladných reakcií na túto iniciatívu Rada guvernérov ECB schválila postupné zavedenie „Jednotného zoznamu“ v rámci kolaterálov Eurosystému (ďalšie informácie sú v tlačovej správe z 10. mája 2004), ktorý by nahradil v súčasnosti používaný dvojstupňový systém akceptovateľných kolaterálov. ECB tiež oznámila, že ako prvý krok plánuje vo svojom rámci kolaterálov zaviesť novú kategóriu pre predtým neakceptovateľné aktíva (dlhové nástroje denominované v euro emitované subjektmi registrovanými v tých krajinách skupiny G10, ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru).

Rada guvernérov ako druhý krok v zásade schválila zahrnutie bankových úverov všetkých krajín eurozóny do uvedeného Jednotného zoznamu. Informácie o presnom postupe a časovom pláne pokiaľ ide o akceptovateľnosť bankových úverov budú poskytnuté hneď po vyriešení zostávajúcich otázok súvisiacich so zavedením tohto rámca.

Rada guvernérov tiež rozhodla, že do Jednotného zoznamu budú zahrnuté aj neobchodovateľné klientske hypotekárne záložné dlhové nástroje, ktoré v súčasnosti predstavujú len írske vlastné zmenky zabezpečené hypotékami.

Rada guvernérov tiež rozhodla, že kmeňové akcie, ktoré sa v súčasnosti akceptujú ako kolaterál druhého stupňa v Španielsku, Holandsku a Portugalsku, nebudú do Jednotného zoznamu zahrnuté. Akceptovateľnosť týchto aktív preto postupne zanikne, a to v súlade s osobitným časovým harmonogramom, ktorý bude oznámený v náležitom čase.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá