Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Pregled sistema zavarovanj v Evrosistemu: drugi korak k Enotnemu seznamu

5. avgust 2004

Evropska centralna banka (ECB) je junija 2003 opravila javno posvetovanje, katerega namen je bil zbrati stališča tržnih udeležencev o ukrepih za izboljšanje sistema zavarovanj v Evrosistemu. Zaradi pozitivnega odziva na to pobudo je Svet ECB odobril postopno uvedbo »Enotnega seznama« v sistem zavarovanj v Evrosistemu, (gl. Sporočilo za javnost z dne 10. maja 2004), ki naj bi nadomestil sedanji sistem z dvema seznamoma ustreznih zavarovanj. ECB je obenem sporočila, da kot prvi korak namerava uvesti novo kategorijo doslej neustreznih zavarovanj (dolžniški instrumenti, nominirani v evrih, ki so jih izdale pravne osebe, ustanovljene v tistih državah G-10, ki niso del Evropskega gospodarskega prostora).

Drugi korak predstavlja načelna odločitev Sveta ECB, da na Enotni seznam uvrsti bančna posojila iz vseh držav evro območja. Natančen način in urnik določanja ustreznosti bančnih posojil bosta objavljena, ko bodo rešena odprta izvedbena vprašanja.

Svet ECB je tudi sklenil, da se na Enotni seznam uvrsti netržne hipotekarne dolžniške instrumente za fizične osebe, ki zdaj zajemajo le irske hipotekarne lastne menice.

Svet ECB je poleg tega sprejel odločitev, da lastniških vrednostnih papirjev, ki so zdaj uvrščeni na listo 2 za zavarovanja v Španiji, na Nizozemskem in na Portugalskem, ne uvrsti na Enotni seznam. Slednji bodo zato po natančnem urniku, ki bo pravočasno sporočen, postopno prenehali veljati kot ustrezno finančno premoženje za zavarovanje terjatev.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije