Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Změny systému zajištění používaného v Eurosystému: druhý krok k zavedení jednotného seznamu

5. srpna 2004

Evropská centrální banka (ECB) zahájila v červnu 2003 průzkum, jehož cílem bylo získat od účastníků trhu názory na možná opatření, která by vylepšila systém zajištění používaný v Eurosystému. Po kladné odezvě, kterou tato iniciativa vyvolala, schválila Rada guvernérů ECB pro systém zajištění používaný v Eurosystému postupné zavedení „jednotného seznamu“ (viz tisková zpráva z 10. května 2004), který má nahradit současný systém, kdy jsou aktiva přijímaná jako zajištění rozdělena do dvou skupin. ECB také oznámila, že jako první krok hodlá do svého systému zajištění zavést novou kategorii aktiv, která dříve nebyla považována za přijatelná (dluhové nástroje denominované v eurech emitované subjekty sídlícími v těch zemích skupiny G10, jež nejsou členy Evropského hospodářského prostoru).

Jako druhý krok Rada guvernérů v zásadě schválila zahrnutí bankovních úvěrů ze všech zemí eurozóny do jednotného seznamu. Přesné podmínky a časový rozvrh pro přijímání bankovních úvěrů jako zajištění budou oznámeny, jakmile se dořeší otázky spojené se zaváděním tohoto rozhodnutí.

Rada guvernérů také rozhodla, že do jednotného seznamu budou zahrnuty také neobchodovatelné klientské dluhové nástroje kryté hypotékou (zatím se jedná pouze o irské vlastní směnky kryté hypotékami).

V neposlední řadě, Rada guvernérů rovněž rozhodla, že do jednotného seznamu nebudou zahrnuty ty akcie, které jsou v současnosti ve Španělsku, Nizozemí a Portugalsku přijatelné pro zajištění jako aktiva řádu 2. Přijatelnost těchto aktiv pro zajištění bude tedy postupně ukončena, a to na základě časového harmonogramu, který bude zveřejněn v budoucnu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média