SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Revision af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse: Andet skridt hen imod en samlet liste

5. august 2004

I juni 2003 iværksatte Eurosystemet en offentlig høring med det formål at indsamle markedsdeltagernes synspunkter om foranstaltninger til forbedring af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. Som følge af den positive modtagelse, initiativet fik, vedtog ECBs Styrelsesråd, at der inden for Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse gradvist skulle indføres en "samlet liste" (jf. pressemeddelelse af 10. maj 2004) i stedet for det nuværende system med to lister over belånbare aktiver. ECB meddelte samtidig, at det som et første skridt i denne retning var hensigten at udvide rammerne for sikkerhedsstillelse ved at indføre en ny kategori af aktiver, der ikke hidtil havde været belånbare (eurodenominerede gældsinstrumenter udstedt af enheder etableret i G10-lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Som andet skridt hen imod en samlet liste har Styrelsesrådet i princippet godkendt, at banklån fra alle eurolande medtages på listen. Nærmere oplysninger om, hvornår og hvordan banklån bliver belånbare, vil blive givet, så snart de sidste implementeringsspørgsmål er blevet afklaret.

Styrelsesrådet har også besluttet, at ikke-omsættelige ikke-erhvervsmæssige gældsinstrumenter med pant i fast ejendom, der for tiden kun omfatter irske egenveksler med pant i fast ejendom, medtages på den samlede liste.

Endelig har Styrelsesrådet også besluttet, at aktier, der på nuværende tidspunkt er godkendt som liste 2-papirer i Spanien, Nederlandene og Portugal, ikke medtages på den samlede liste. Disse aktivers belånbarhed vil derfor blive udfaset i henhold til en fast tidsplan, der vil blive meddelt senere.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt