Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Eurosüsteemi tagatisvara raamistiku läbivaatamine: tagatisvara ühtse nimekirja kasutuselevõtu teine etapp

5. august 2004

2003. aasta juunis algatas Euroopa Keskpank (EKP) avaliku arutelu, et koguda turul osalejate arvamusi eurosüsteemi tagatisvara raamistiku parandamise meetmete kohta. Arutelu käigus saadud positiivse vastukaja järel kiitis EKP nõukogu heaks järkjärgulise ülemineku kõlblike tagatisvarade kaheastmeliselt süsteemilt eurosüsteemi tagatisvara ühtsele nimekirjale (Single List; vt 10. mai 2004. aasta pressiteade). EKP teatas, et esimese etapina kavatsetakse tagatisvara raamistikku lisada uus varade kategooria, mis varem tagatisvara nimekirja ei kuulunud (eurodes väljendatud võlakohustused, mille on välja andnud Euroopa Majanduspiirkonna väliste G-10 riikide üksused).

Teise etapina kiitis nõukogu põhimõtteliselt heaks kõigi euroala riikide pangalaenude kaasamise tagatisvara ühtsesse nimekirja. Pangalaenude kõlblikkuse määratlemise täpne kord ja nimekirja kaasamise ajakava edastatakse siis, kui nimekirja rakendamisega seotud küsimused on lahendatud. Nõukogu otsustas lisada nimekirja ka eraisikute kinnisvaraga tagatud mittekaubeldavad võlakohustused. Praegu kuuluvad nende hulka vaid Iirimaal välja antud kinnisvaraga tagatud võlakirjad.

Lisaks otsustas EKP nõukogu, et ühtsesse nimekirja ei lisata aktsiaid, ehkki need kuuluvad praegu teise astme tagatisvara hulka Hispaanias, Hollandis ja Portugalis. Need varad arvatakse järk-järgult kõlblike varade hulgast välja. Vastav ajakava avaldatakse hiljem.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid