Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Eurojärjestelmän vakuuskäytännön arviointi: Yhden vakuuslistan käyttöönoton toinen vaihe

5.8.2004

Kesäkuussa 2003 Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti kannanottopyynnön kootakseen markkinaosapuolten näkemyksiä eurojärjestelmän vakuuskäytännön kehittämisestä. Kannanottopyynnössä esitetyt kaavailut saivat myönteisen vastaanoton, ja EKP:n neuvosto hyväksyi yhden vakuuslistan eli yhteislistan (Single List) asteittaisen käyttöönoton eurojärjestelmän vakuuskäytännössä (ks. lehdistötiedote 10.5.2004). Yhteislista korvaa nykyisen kahden vakuuslistan järjestelmän. EKP ilmoitti myös aikovansa ensimmäisessä vaiheessa lisätä vakuuskäytäntöön uuden arvopaperiluokan (Euroopan talousalueen ulkopuolisissa G10-maissa sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseen laskemat euromääräiset velkainstrumentit). Näitä instrumentteja ei aiemmin hyväksytty vakuuksiksi.

Toisessa vaiheessa EKP:n neuvosto hyväksyi periaatteessa yhteislistalle pankkilainat kaikista euroalueen maista. Pankkilainojen vakuuskelpoisuudesta ja listalleoton ajoituksesta tiedotetaan tarkemmin, kun kaikki toteutuskysymykset on ensin ratkaistu.

EKP:n neuvosto päätti myös, että yhteislistalle otetaan ei-jälkimarkkinakelpoiset kiinteistövakuudelliset velkainstrumentit, joihin nykyisin luetaan ainoastaan irlantilaiset kiinteistövakuudelliset velkasitoumukset.

EKP:n neuvosto päätti lisäksi, ettei yhteislistalle oteta osakkeita, vaikka ne tällä hetkellä ovat kakkoslistalla Espanjassa, Alankomaissa ja Portugalissa. Nämä arvopaperit menettävät vakuuskelpoisuutensa vähitellen. Tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle