Menu
PRESSMEDDELANDE

CHEFERNA FÖR CENTRALBANKERNA I DE ANSLUTANDELÄNDERNA NÄRVARAR VID ALLMÄNNA RÅDETS SAMMANTRÄDE

26 juni 2003

Centralbankscheferna i de tio anslutande länderna har i dag för första gången deltagit som observatörer vid Allmänna rådets sammanträde. Zdeněk Tůma (Česká národní banka), Vahur Kraft (Eesti Pank), Christodoulos Christodoulou (Central Bank of Cyprus), Ilmārs Rimšēvičs (Latvijas Banka), Reinoldijus Šarkinas (Lietuvos bankas), Zsigmond Járai (Magyar Nemzeti Bank), Michael C. Bonello (Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta), Leszek Balcerowicz (Narodowy Bank Polski), Mitja Gaspari (Banka Slovenije) och Marián Jusko (Národná banka Slovenska) deltog för första gången i Allmänna rådets sammanträde. Även EU-kommissionär Solbes var närvarande

I september 2002 beslöt ECBs beslutande organ att bjuda in centralbankschefer och experter från anslutningsländerna från och med det datum anslutningsfördraget undertecknats närvara vid Allmänna rådets och ECBS-kommittéernas sammanträden för att stärka samarbetet med de anslutande ländernas centralbanker inför utvidgningen av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Med den till den 1 maj 2004 planerade utvidgningen av EU och ECBS var Allmänna rådets sammanträde idag det första som hölls sedan anslutningsfördraget undertecknades i Aten den 16 april 2003. På Allmänna rådets dagordning stod bland annat en diskussion om ekonomisk, monetär och finansiell utveckling i euroområdet, i medlemsstater utanför euroområdet och i de anslutande länderna.

Speaking engagements

Kontakt för media