Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΩΝΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΕΚΤ

26 Ιουνίου 2003

Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των δέκα εντασσόμενων χωρών συμμετείχαν σήμερα, για πρώτη φορά, ως παρατηρητές σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Οι κύριοι Zdeněk Tůma (Česká národní banka), Vahur Kraft (Eesti Pank), Χριστόδουλος Χριστοδούλου (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου), Ilmārs Rimšēvičs (Latvijas Banka), Reinoldijus arkinas (Lietuvos bankas), Zsigmond J rai (Magyar Nemzeti Bank), Michael C. Bonello (Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta' Malta), Leszek Balcerowicz (Narodowy Bank Polski), Mitja Gaspari (Banka Slovenije) και Marián Jusko (Národná banka Slovenska) παρευρέθησαν για πρώτη φορά σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, την οποία παρακολούθησε και ο Επίτροπος κ. Solbes.

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες των εντασσόμενων χωρών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είχαν αποφασίσει το Σεπτέμβριο του 2002 να αρχίσουν να προσκαλούν τους διοικητές και τους εμπειρογνώμονες των κεντρικών τραπεζών των εντασσόμενων χωρών στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ΕΣΚΤ αντιστοίχως, μετά την ημερομηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης.

Ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ και του ΕΣΚΤ την 1η Μαΐου 2004, η σημερινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου ήταν η πρώτη που διεξήχθη μετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003. Η ημερήσια διάταξη του Γενικού Συμβουλίου περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή απόψεων για τις οικονομικές, νομισματικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ και στις εντασσόμενες χώρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου