Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

KANDIDĀTVALSTU CENTRĀLO BANKU PREZIDENTIPIEDALĀS ECB ĢENERĀLPADOMES SANĀKSMĒ

2003. gada 26. jūnijā

Desmit kandidātvalstu centrālo banku (KVCB) prezidenti šodien pirmo reizi piedalījās ECB Ģenerālpadomes sanāksmē novērotāju statusā. Zdeněk Tůma (Česká národní banka), Vahur Kraft (Eesti Pank), Christodoulos Christodoulou (Central Bank of Cyprus), Ilmārs Rimšēvičs (Latvijas Banka), Reinoldijus Šarkinui (Lietuvos bankas), Zsigmond Járai (Magyar Nemzeti Bank), Michael C. Bonello (Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta), Leszek Balcerowicz (Narodowy Bank Polski), Mitja Gaspari (Banka Slovenije) un Marián Jusko (Národná banka Slovenska) ieradās uz savu pirmo Ģenerālpadomes sēdi, kurā piedalījās arī Eiropas Komisijas loceklis Solbes.

Lai izvērstu sadarbību ar KVCB Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) paplašināšanas sagatavošanai, ECB vadība 2002. gada septembrī pieņēma lēmumu aicināt KVCB prezidentus un ekspertus piedalīties attiecīgi Ģenerālpadomes un ECBS komiteju sanāksmēs, sākot ar Pievienošanās līguma parakstīšanas dienu.

Šīsdienas Ģenerālpadomes sanāksme bija pirmā pēc Atēnās 2003. gada 16. aprīlī notikušās Pievienošanās līguma parakstīšanas, plānojot ES un ECBS paplašināšanu 2004. gada 1. maijā. Līdz ar citiem jautājumiem Ģenerālpadomes darba kārtībā bija iekļauta domu apmaiņa par ekonomisko, monetāro un finanšu attīstību eiro zonā, ārpus eiro zonas esošajās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem