Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

GUVERNÉRI CENTRÁLNYCH BÁNK PRISTUPUJÚCICH KRAJÍNNA GENERÁLNEJ RADE ECB

26. júna 2003

Guvernéri centrálnych bánk desiatich pristupujúcich krajín sa dnes ako pozorovatelia po prvýkrát zúčastnili zasadania Generálnej rady ECB. P. Zdeněk Tůma (Česká národní banka), p. Vahur Kraft (Eesti Pank), p. Christodoulos Christodoulou (Central Bank of Cyprus), p. Ilmārs Rimšēvičs (Latvijas Banka), p. Reinoldijus Šarkinas (Lietuvos bankas), p. Zsigmond Járai (Magyar Nemzeti Bank), p. Michael C. Bonello (Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta), p. Leszek Balcerowicz (Narodowy Bank Polski), p. Mitja Gaspari (Banka Slovenije) a p. Marián Jusko (Národná banka Slovenska) boli po prvýkrát prítomní na zasadaní Generálnej rady, na ktorom sa zúčastnil aj komisár Solbes.

S cieľom upevňovať spoluprácu s centrálnymi bankami pristupujúcich krajín pri príprave rozšírenia Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) orgány ECB s rozhodovacou právomocou rozhodli v septembri 2002 o pozvaní guvernérov a expertov z centrálnych bank pristupujúcich krajín zúčastňovať sa zasadaní Generálnej rady a výborov ESCB odo dňa podpisu Zmluvy o pristúpení.

Vzhľadom na plánované rozšírenie EÚ a ESCB od 1. mája 2004 bolo dnešné zasadanie Generálnej rady prvým zasadaním po podpísaní Zmluvy o pristúpení dňa 16. apríla 2003 v Aténach. Na programe rokovania Generálnej rady bola popri inom výmena názorov na ekonomický, menový a finančný vývoj v eurozóne, v členských štátoch mimo eurozóny, ako aj v pristupujúcich krajinách.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá