Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

ÜHINEVATE RIIKIDE KESKPANKADE PRESIDENDIDOSALEVAD EKP ÜLDNÕUKOGU KOOSOLEKUL

26. juuni 2003

Kümne ühineva riigi keskpanga presidendid osalesid täna esimest korda EKP üldnõukogu koosolekul vaatlejatena. Zdeněk Tůma (Česká národní banka), Vahur Kraft (Eesti Pank), Christodoulos Christodoulou (Küprose Pank), Ilmārs Rimšēvičs (Latvijas Banka), Reinoldijus � arkinas (Lietuvos bankas), Zsigmond Járai (Magyar Nemzeti Bank), Michael C. Bonello (Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta), Leszek Balcerowicz (Narodowy Bank Polski), Mitja Gaspari (Banka Slovenije) ja Marián Jusko (Národná banka Slovenska) osalesid oma esimesel EKP üldnõukogu koosolekul, kus viibis ka volinik Solbes.

Pidades silmas ühinevate riikide keskpankadevahelise koostöö tõhustamise raames toimuvaid ettevalmistusi Euroopa Keskpankade Süsteemi laienemiseks, otsustasid EKP juhtorganid 2002. aasta septembris kutsuda ühinevate riikide keskpankade presidendid ja eksperdid EKP üldnõukogu ja komiteede koosolekutele alates ühinemislepingule allakirjutamise kuupäevast.

Arvestades 1. maiks 2004 planeeritud Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpankade Süsteemi laienemist, oli tänane üldnõukogu koosolek esimene pärast ühinemislepingule allakirjutamist Ateenas 16. aprillil 2003. Üldnõukogu koosoleku päevakorras oli muuhulgas mõttevahetus majandus-, raha- ja finantssektori poliitika üle euroala riikides, väljaspool euroala olevates liikmesriikides ja ühinevates riikides.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid