Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Производителност, иновации и технологичен напредък

Начинът, по който икономиката расте и генерира нови възможности с течение на времето, зависи отчасти от това на хората да им хрумват страхотни идеи и нови, по-умни начини на работа. За да вземаме добри решения за паричната политика, е нужно да познаваме по-задълбочено как иновациите, технологичният напредък и производителността засягат начина на функциониране на икономиката ни.

Защо производителността, иновациите и технологичният напредък бяха включени в нашия преглед на стратегията?

Познаване на начина, по който расте икономиката

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. За да я изпълняваме добре, трябва да разбираме как функционира и расте с времето икономиката ни. Днешната икономика е много по-напреднала спрямо онази, които бабите и дядовците ни помнят от младежките си години. Телеграфът и пишещите машини от едно време са отстъпили място на смартфони и уебстраници. Всяко поколение ражда страхотни идеи, нови начини да се правят неща, които усъвършенстват функционирането на икономиката.

Значението на производителността

Производителността е едно от понятията, които ни помагат да разберем всички тези промени. Казано накратко, тя показва колко усилие е нужно, за да създадем или произведем нещо. Това може да означава всичко – колко успяваме да свършим в днешния работен ден или колко бързо машините в завода могат да сглобят готов продукт. Ако производителността се увеличи, това означава, че ставаме по-добри в някаква работа. В основата на този процес са иновативните идеи и новите технологии.

Ние вземаме решения с оглед на икономиката

Колко бързо може да расте икономиката ни с течение на времето зависи до голяма степен от две неща – колко нараства населението ни и колко бързо се увеличава производителността. Тъй като мислим за икономиката, когато вземаме решения за паричната политика, Управителният съвет разгледа производителността, иновациите и технологичния напредък в рамките на прегледа на стратегията.

Как производителността, иновациите и технологичният напредък влияят върху нашата парична политика?

Големи промени в икономиката

Населението ни не расте със същия темп като преди. Това означава, че обществото ни трябва да стане по-продуктивно, за да се постигне по-добър растеж на икономиката. Задачата е важна, защото в икономиката настъпват големи промени, които затрудняват преследването на целта ни да поддържаме цените стабилни.

Така например, хората живеят по-дълго и спестяват повече, за да могат да имат комфортен живот, когато се пенсионират. От финансовата криза насам хората предпочитат да инвестират в сигурни, а не в рискови активи. Икономиките вече не растат с някогашния темп, затова фирмите имат по-малко оптимизъм за бъдещето и съответно инвестират по-малко.

Спад на „естествения лихвен процент“

Тези промени са извън контрола на централните банки. Заедно с други промени обаче те доведоха до спад на така наречения „естествен лихвен процент“. Това е онзи лихвен процент, при който икономиката функционира гладко, а инфлацията – темпът, с който цените на стоките и услугите като цяло се променят с течение на времето – остава стабилна. Ако централните банки повишат лихвените си проценти над естествения, това забавя растежа на икономиката и инфлацията обикновено спада. Ако намалят лихвените си проценти под естествения, това стимулира растежа на икономиката и инфлацията обикновено се покачва.

Тъй като има граница, до която могат да бъдат понижени лихвените проценти, спад на естествения лихвен процент означава, че централните банки имат по-малко капацитет да стимулират икономиката само посредством лихвената си политика. Това е една от причините, поради които подобно на други централни банки в целия свят въведохме нови инструменти на паричната политика. Те ни помагат да поддържаме ценова стабилност.

По-голямо нарастване на производителността обаче би могло да повиши естествения лихвен процент. Това на свой ред дава на централните банки по-голяма възможност да стимулират икономиките си, използвайки политиката си по отношение на лихвените проценти, като същевременно продължават да контролират инфлацията.

Кой и какво може да засили растежа на производителността?

Правителствата могат да влияят върху производителността посредством своите решения. Така например, те могат да влагат пари в нови технологии, които улесняват производството на стоки или подобряват ефективността. Те би трябвало да подпомагат образованието и да стимулират изследователската и развойната дейност, да приемат нови закони, които улесняват бизнеса и създаването на фирми. Такива решения могат да подобрят производителността в икономиката и да спомогнат за нейния растеж с течение на времето.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Ключови фактори, които обуславят тенденциите в производителността в държавите от ЕС
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?