Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Produktivita, inovace a technologický pokrok

To, jak naše ekonomika v průběhu času roste a vytváří nové příležitosti, závisí částečně na tom, zda lidé přijdou s velkými nápady a novými, chytřejšími způsoby, jak věci dělat. Abychom mohli přijímat správná měnověpolitická rozhodnutí, musíme lépe porozumět tomu, jak inovace, technologický pokrok a produktivita ovlivňují fungování naší ekonomiky.

Proč byly produktivita, inovace a technologický pokrok součástí našeho přezkumu strategie?

Rozumět tomu, jak ekonomika roste

Naším úkolem je udržet ceny stabilní. Abychom to dokázali, musíme rozumět tomu, jak naše ekonomika v čase funguje a roste. Dnešní ekonomika je mnohem pokročilejší než ta, kterou znali naši prarodiče, když byli mladí. Například telegraf a psací stroje ustoupily chytrým telefonům a internetovým stránkám. Každá generace přichází s velkými nápady a novými způsoby, jak dělat věci, které zlepšují fungování naší ekonomiky.

Význam produktivity

Jedním pojmem, jenž nám pomůže porozumět této změně, je produktivita. Stručně řečeno popisuje, kolik úsilí potřebujeme k vytvoření nebo výrobě něčeho. Může se tím myslet prakticky cokoliv – jak moc toho dnes uděláme v práci nebo také jak rychle stroje v továrně dokáží smontovat hotové výrobky. Pokud se produktivita zvýší, znamená to, že se v nějaké činnosti zlepšujeme. Jádrem tohoto procesu jsou inovativní nápady a nové technologie.

Rozhodujeme s ohledem na ekonomiku

Jak rychle může naše ekonomika v průběhu času růst, závisí do značné míry na dvou věcech: jak moc roste naše populace a jak rychle roste produktivita. Vzhledem k tomu, že měnověpolitická rozhodnutí děláme s ohledem na ekonomiku, Rada guvernérů v rámci přezkumu naší strategie jednala o produktivitě, inovacích a technologickém pokroku.

Jak produktivita, inovace a technologický pokrok ovlivňují naši měnovou politiku?

Velké změny v ekonomice

Naše populace neroste tolik jako dříve. To znamená, že naše společnost musí být produktivnější, aby ekonomika více rostla. Tento úkol je důležitý, protože v ekonomice došlo k velkým změnám. Kvůli nim je náš úkol udržet ceny stabilní náročnější.

Například lidé žijí déle a šetří více, aby mohli v důchodu pohodlně žít. Od finanční krize lidé raději investují do bezpečných než do rizikových aktiv. Ekonomiky již nerostou tak rychle jako kdysi. Podniky pak vidí budoucnost méně optimisticky, takže investují méně.

Pokles „přirozené úrokové míry“

Na tyto změny nemají centrální banky vliv. Ale spolu s dalšími změnami vedly k poklesu tzv. „přirozené úrokové míry“. To je úroková míra, při níž ekonomika funguje hladce a inflace – míra, kterou se v průběhu času mění celkové ceny zboží a služeb, – zůstává stabilní. Pokud centrální banky zvýší své úrokové sazby nad přirozenou úrokovou míru, růst ekonomiky zpomalí a inflace má tendenci klesat. Pokud centrální banky sníží své úrokové sazby pod tuto přirozenou míru, podpoří růst ekonomiky a inflace má sklon růst.

Vzhledem k tomu, že existuje určitá hranice, jak nízko mohou úrokové sazby klesnout, pokles přirozené úrokové míry znamená, že centrální banky mají méně prostoru, aby stimulovaly své ekonomiky pouze pomocí základních úrokových sazeb. To je jeden z důvodů, proč jsme stejně jako ostatní centrální banky po celém světě zavedli nové nástroje měnové politiky. Pomáhají nám udržovat cenovou stabilitu.

Větší růst produktivity však může přirozenou úrokovou míru zvýšit. To zase dává centrálním bankám větší prostor k tomu, aby posílily své ekonomiky pomocí svých úrokových sazeb a zároveň udržely inflaci pod kontrolou.

Kdo nebo co může posílit růst produktivity?

Naši produktivitu mohou ovlivnit naše vlády prostřednictvím svých rozhodnutí. Mohly by například investovat do nových technologií, které usnadní výrobu zboží nebo zvýší efektivitu práce. Mohly by podporovat vzdělávání a výzkum a vývoj nebo přijímat nové zákony, které lidem usnadní podnikání nebo zakládání podniků. Tato rozhodnutí mohou zvýšit produktivitu v ekonomice a pomoci jí v průběhu času růst.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Klíčové faktory vývoje produktivity v zemích EU
PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?