Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tuottavuus, innovaatiot ja tekninen kehitys

Talouskasvu riippuu pitemmällä aikavälillä muun muassa siitä, miten kekseliäästi ihmiset löytävät uusia, parempia toimintatapoja. Jotta voimme tehdä hyviä rahapoliittisia päätöksiä, meidän on ymmärrettävä, miten tuottavuus, innovointi ja tekniikan kehitys vaikuttavat talouden toimintaan.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös tuottavuutta, innovointia ja teknistä kehitystä?

Miten talous kasvaa?

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Siinä onnistuminen edellyttää hyvää käsitystä talouden toiminnasta ja kasvamisesta. Talous toimii nykyisin hyvin eri tavoin kuin isovanhempiemme nuoruudessa. Lennättimen ja kirjoituskoneiden tilalle ovat tulleet älypuhelimet ja verkkosivut. Jokainen sukupolvi tuo talouteen omat ideansa ja asioita ryhdytään tekemään uusilla tavoilla, jotta talous toimisi paremmin.

Tuottavuuden merkitys

Talouden muutoksia voidaan tarkastella esimerkiksi tuottavuuden avulla. Tuottavuus kuvaa sitä, kuinka paljon resursseja johonkin tarvitaan. Tuottavuutta on niin se, kuinka paljon saamme aikaan työpaikalla, kuin sekin, kuinka nopeasti tehtaiden koneet valmistavat tuotteita. Kun tuottavuus kasvaa, asioita on tehty paremmin. Parannukset syntyvät yleensä kekseliäisyydestä ja uuden tekniikan käytöstä.

Talous otetaan huomioon EKP:n päätöksissä

Se, miten nopeasti talous kasvaa ajan myötä, riippuu pitkälti kahdesta asiasta: väestön kasvusta ja tuottavuuden paranemisesta. EKP ottaa rahapoliittisissa päätöksissä talouden huomioon, ja siksi strategian uudelleenarvioinnissa tarkasteltiin myös tuottavuutta, innovaatioita ja tekniikan kehitystä.

Miten tuottavuus, innovointi ja tekniikan kehitys vaikuttavat rahapolitiikkaan?

Suuria muutoksia taloudessa

Väestö ei enää kasva niin kuin aikaisemmin. Siksi yhteiskunnan on oltava tuottavampi, jos talouden halutaan kasvavan entisestään. Talouden muutosten myötä hintojen pitäminen vakaana on muuttunut haastavammaksi.

Ihmiset elävät pitempään ja säästävät rahaa eläkepäiviä varten. Finanssikriisin jälkeen säästöt on pyritty sijoittamaan aiempaa turvallisemmin. Taloudet eivät kasva yhtä nopeasti kuin ennen, joten yrityksetkään eivät tee yhtä paljon investointeja laajentaakseen toimintaansa.

”Luonnollinen korko” on aiempaa matalampi

Nämä muutokset eivät ole keskuspankkien ohjattavissa. Kehityksen myötä esimerkiksi talouden niin sanottu luonnollinen korko on nyt matalampi kuin ennen. Kun taloudessa vallitsee sen luonnollinen korkotaso, talous toimii hyvin ja inflaatio – eli se, miten nopeasti tavaroiden ja palvelujen hinnat muuttuvat ajan myötä – pysyy vakaana. Jos keskuspankit nostavat korot luonnollista korkoa korkeammiksi, talouskasvu heikkenee ja inflaatio yleensä hidastuu. Jos keskuspankit laskevat korot luonnollista korkoa matalammiksi, talous kasvaa nopeammin ja inflaatio yleensä kiihtyy.

Korkoja ei kuitenkaan voi laskea loputtomiin, joten kun luonnollinen korko on matala, keskuspankeilla on vain vähän liikkumavaraa, kun ne haluavat tukea talouskasvua korkopolitiikalla. Siksi EKP ja muut keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat ottaneet käyttöön uudenlaisia rahapolitiikan välineitä. Ne auttavat pitämään hinnat vakaina.

Jos tuottavuus kasvaa, talouden luonnollinen korkotaso on yleensä korkeampi. Silloin keskuspankeilla on enemmän liikkumavaraa eli ne voivat tukea taloutta korkopolitiikan avulla ja silti pitää inflaation kurissa.

Miten tuottavuus kasvaa?

Eri maiden päättäjät voivat vaikuttaa tuottavuuteen päätöksillään. Valtiot voivat investoida uuteen tekniikkaan, joka helpottaa tavaroiden valmistusta tai tehostaa työntekoa. Ne voivat investoida koulutukseen, tukea tutkimus- ja kehitystyötä tai säätää uusia lakeja, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja liiketoimintaa. Tuottavuutta kasvattavien päätösten myötä taloudenkin on helpompi kasvaa.

LUE LISÄÄ
Key factors behind productivity trends in EU countries
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta