Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Παραγωγικότητα, καινοτομία και τεχνολογική πρόοδος

Ο τρόπος με τον οποίο η οικονομία μας αναπτύσσεται και δημιουργεί νέες ευκαιρίες με την πάροδο του χρόνου εξαρτάται εν μέρει από το ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν σπουδαίες ιδέες και ανακαλύπτουν νέους, εξυπνότερους τρόπους για να κάνουν τα πράγματα. Για να λαμβάνουμε ορθές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, πρέπει να κατανοούμε καλύτερα πώς η καινοτομία, η τεχνολογική πρόοδος και η παραγωγικότητα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία μας.

Γιατί συμπεριλάβαμε την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο στην επανεξέταση της στρατηγικής μας;

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η οικονομία

Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Για να το πετύχουμε πρέπει να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται η οικονομία μας με την πάροδο του χρόνου. Η οικονομία του σήμερα είναι πολύ πιο προηγμένη από την οικονομία που γνώριζαν οι παππούδες μας όταν ήταν νέοι. Για παράδειγμα, ο τηλέγραφος και οι γραφομηχανές του παρελθόντος έχουν αντικατασταθεί από έξυπνα τηλέφωνα και ιστοσελίδες. Κάθε γενιά αναπτύσσει σπουδαίες ιδέες και ανακαλύπτει νέους τρόπους να κάνει τα πράγματα, που βελτιώνουν τη λειτουργία της οικονομίας μας.

Η σημασία της παραγωγικότητας

Μια έννοια που μάς βοηθά να κατανοήσουμε όλες αυτές τις αλλαγές είναι η παραγωγικότητα. Εν συντομία, η έννοια αυτή περιγράφει πόση προσπάθεια χρειάζεται να καταβληθεί για να δημιουργήσουμε ή να παραγάγουμε κάτι. Αυτό μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε, από το πόσα πράγματα κάναμε σήμερα στη δουλειά μέχρι το πόσο γρήγορα τα μηχανήματα των εργοστασίων μπορούν να παράγουν τελικά προϊόντα. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα σημαίνει ότι γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Οι καινοτόμες ιδέες και οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας.

Λαμβάνουμε αποφάσεις με γνώμονα την οικονομία

Το πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία μας με την πάροδο του χρόνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο πράγματα: από το πόσο πολύ αυξάνεται ο πληθυσμός μας και από το πόσο γρήγορα αυξάνεται η παραγωγικότητα. Επειδή λαμβάνουμε αποφάσεις νομισματικής πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο στην επανεξέταση της στρατηγικής μας.

Πώς επηρεάζει η παραγωγικότητα, η καινοτομία και η τεχνολογική πρόοδος τη νομισματική πολιτική μας;

Μεγάλες αλλαγές στην οικονομία

Ο πληθυσμός μας δεν αυξάνεται τόσο πολύ όσο παλαιότερα. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία μας πρέπει να γίνει πιο παραγωγική προκειμένου η οικονομία μας να αναπτυχθεί περισσότερο. Αυτό είναι σημαντικό επειδή έχουν σημειωθεί μεγάλες αλλαγές στην οικονομία που δυσχεραίνουν το καθήκον μας να διατηρούμε τις τιμές σταθερές.

Για παράδειγμα, οι άνθρωποι ζουν πιο πολλά χρόνια και αποταμιεύουν περισσότερο για να μπορούν να ζήσουν άνετα όταν συνταξιοδοτηθούν. Από τη χρηματοπιστωτική κρίση και μετά, οι άνθρωποι προτιμούν να επενδύουν σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία παρά σε περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν κίνδυνο. Οι οικονομίες δεν αναπτύσσονται πλέον τόσο γρήγορα όπως στο παρελθόν, γεγονός που κάνει τις επιχειρήσεις λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον, με αποτέλεσμα να επενδύουν λιγότερο.

Μείωση του «φυσικού επιτοκίου»

Αυτές οι αλλαγές βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών. Μαζί όμως με άλλες αλλαγές έχουν οδηγήσει στη μείωση του λεγόμενου «φυσικού επιτοκίου». Πρόκειται για το επιτόκιο με το οποίο η οικονομία λειτουργεί ομαλά και ο πληθωρισμός – ο ρυθμός με τον οποίο το γενικό επίπεδο τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου – παραμένει σταθερός. Αν οι κεντρικές τράπεζες αυξήσουν τα επιτόκια τους σε επίπεδο πάνω από το φυσικό επιτόκιο, επιβραδύνεται η ανάπτυξη της οικονομίας και ο πληθωρισμός τείνει να υποχωρήσει. Αν οι κεντρικές τράπεζες μειώσουν τα επιτόκια τους σε επίπεδο κάτω από το φυσικό επιτόκιο, ενισχύεται η ανάπτυξη της οικονομίας και ο πληθωρισμός τείνει να αυξηθεί.

Επειδή υπάρχει όριο ως προς το πόσο χαμηλά μπορούν να διαμορφωθούν τα επιτόκια, η μείωση του φυσικού επιτοκίου σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν μικρότερα περιθώρια να τονώσουν τις οικονομίες τους χρησιμοποιώντας μόνο την πολιτική των επιτοκίων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους, όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, θεσπίσαμε νέα εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Τα εργαλεία αυτά μάς βοηθούν να διατηρούμε τη σταθερότητα των τιμών.

Η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να ενισχύσει το φυσικό επιτόκιο. Αυτό δίνει στις κεντρικές τράπεζες μεγαλύτερα περιθώρια για να τονώσουν τις οικονομίες τους χρησιμοποιώντας την πολιτική επιτοκίων τους, διατηρώντας παράλληλα τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Ποιος ή τι μπορεί να επιταχύνει την παραγωγικότητα;

Οι κυβερνήσεις μας μπορούν να επηρεάσουν το πόσο παραγωγικοί είμαστε με τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δαπανήσουν κεφάλαια για να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες που θα διευκολύνουν την παραγωγή αγαθών ή θα κάνουν αποδοτικότερη την εργασία. Θα μπορούσαν να στηρίξουν την εκπαίδευση και να προωθήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη ή να θεσπίσουν νέους νόμους που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη σύσταση επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της οικονομίας και να τη βοηθήσουν να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τάσεις της παραγωγικότητας στις χώρες της ΕΕ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;