Menu

Материали за обучение

„Познаване на банкнотите“

Електронният курс Knowledge of banknotes се състои от три модула, които обхващат:

  1. истинността на евробанкнотите,
  2. годността на евробанкнотите,
  3. защитните елементи на втората серия евробанкноти – серия „Европа“.

Целта на курса е да допълни обучението на боравещите с пари в брой на професионална основа в съответствие с приетите от ЕЦБ решения относно истинността и годността на евробанкнотите.

Курсът е разработен въз основа на програма за обучение и инструмент за електронно обучение на Banco de Portugal.

Euro Cash Academy

Приложението Euro Cash Academy предоставя информация за евробанкнотите и техните защитни елементи. Той дава на потребителите възможност да се запознаят с тях, като отговорят на въпросите от проста викторина или като разгледат виртуален градски площад.

Изтеглете версията за Android

Изтеглете версията за iOS

Информация за работещи с пари в брой