Материали за обучение

Защитни елементи на серия „Европа“

Изображение на учебните материали Изображение на учебните материали

„Познаване на банкнотите“

Електронният курс Knowledge of banknotes се състои от три модула, които обхващат:

  1. истинността на евробанкнотите,
  2. годността на евробанкнотите,
  3. защитните елементи на втората серия евробанкноти - серия „Европа“.

Целта на курса е да допълни обучението на боравещите с пари в брой на професионална основа, в съответствие с приетите от ЕЦБ решения относно истинността и годността на евробанкнотите.

Курсът е разработен въз основа на програма за обучение и инструмент за електронно обучение на Banco de Portugal.

Euro Cash Academy

Уебсайтът Euro Cash Academy предоставя информация за евробанкнотите и техните защитни елементи.

Той дава на посетителите възможност да се запознаят с тях, като отговорят на въпросите от проста викторина или като разгледат виртуален градски площад.

Информационни листовки за боравещи с пари в брой

Информация и илюстративни материали за евробанкнотите са налични на www.euro.ecb.europa.eu и www.novotolicenaevroto.eu.