Školiaci materiál

Ochranné prvky série Európa

Obrázok informačného materiálu Obrázok informačného materiálu

Znalosť bankoviek

Elektronický kurz Knowledge of banknotes pozostáva z troch modulov zameraných na:

  1. pravosť eurových bankoviek,
  2. upotrebiteľnosť bankoviek,
  3. ochranné prvky druhej série bankoviek – série Európa.

Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky profesionálnych spracovateľov peňazí v súlade s rozhodnutiami ECB o pravosti a upotrebiteľnosti eurových bankoviek.

Kurz bol zostavený na základe vzdelávacieho programu a elektronickej vzdelávacej platformy Banco de Portugal.

Euro Cash Academy

Na stránke Euro Cash Academy nájdete informácie o eurových bankovkách a ich ochranných prvkoch.

Návštevníci sa o jednotlivých prvkoch môžu dozvedieť viac prostredníctvom jednoduchého kvízu alebo prechádzkou po virtuálnom námestí.

Informačné letáky pre spracovateľov peňazí

Bližšie informácie a obrazový materiál o eurových bankovkách sú k dispozícii na stránkach www.euro.ecb.europa.euwww.novatvareura.eu.