Školicí materiály

Ochranné prvky bankovek ze série Europa

Obrázek školicích materiálů Obrázek školicích materiálů

Znalosti o bankovkách

E-learningový kurz Knowledge of banknotes sestává z následujících tří modulů:

  1. pravost eurobankovek,
  2. jejich upotřebitelnost,
  3. ochranné prvky na bankovkách z druhé série (série Europa).

Cílem kurzu je doplnit školení profesionálních zpracovatelů hotovosti v souladu s rozhodnutími ECB ohledně pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek.

Kurz vychází ze školicího programu a e-learningového nástroje, které poskytla Banco de Portugal.

Euro Cash Academy

Internetové stránky Euro Cash Academy poskytují informace o eurobankovkách a jejich ochranných prvcích.

Návštěvník zde má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím jednoduchého kvízu nebo procházky po virtuálním náměstí.

Informační letáky pro zpracovatele hotovosti

Informace a obrazové materiály k eurobankovkám jsou k dispozici na www.euro.ecb.europa.euwww.novatvareura-cs.eu.