Menu

Materiały szkoleniowe

Znajomość banknotów

Kurs internetowy Knowledge of banknotes składa się z trzech części:

  1. sprawdzanie autentyczności banknotów euro
  2. weryfikacja jakości obiegowej banknotów
  3. zabezpieczenia banknotów z drugiej serii (seria „Europa”).

Kurs stanowi uzupełnienie szkoleń dla osób pracujących z gotówką, zgodnie z decyzjami EBC w sprawie autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro.

Został opracowany na podstawie programu szkoleniowego i samouczka internetowego przygotowanych przez bank centralny Portugalii.

Aplikacja EURO CASH ACADEMY

Aplikacja EURO CASH ACADEMY przedstawia banknoty euro i ich zabezpieczenia. Aby lepiej je poznać, należy rozwiązać quiz lub wyszukać informacje na wirtualnym placu.

Wersja dla systemu Android

Wersja dla systemu iOS

Informacje dla osób pracujących z gotówką