Materjal għat-taħriġ

Karatteristiċi ta' sigurtà tas-sensiela Europa

Xbieha tal-materjal għat-taħriġ Xbieha tal-materjal għat-taħriġ

Għarfien tal-karti tal-flus

Il-kors elettroniku ta' tagħlim Knowledge of banknotes (Għarfien tal-karti tal-flus) jikkonsisti fi tliet taqsimiet li jkopru:

  1. l-awtentiċità tal-karti tal-flus tal-euro
  2. il-kundizzjoni tal-karti tal-flus
  3. il-karatteristiċi ta' sigurtà tat-tieni sensiela ta' karti tal-flus, is-sensiela Europa.

L-għan tal-kors huwa li jintegra t-taħriġ ta' dawk li jimmaniġġaw il-flus professjonalment mad-deċiżjonijiet li jieħu l-BĊE dwar l-awtentiċità u l-kundizzjoni tal-karti tal-flus tal-euro.

Il-kors inħadem fuq il-programm ta' taħriġ u l-għodda elettronika ta' tagħlim ipprovduti mill-Banco de Portugal.

L-Akkademja tal-Euro (Euro Cash Academy)

Il-paġna ta' L-Akkademja tal-Euro tipprovdi tagħrif dwar il-karti tal-flus tal-euro u l-karatteristiċi ta' sigurtà tagħhom.

Tagħtik l-opportunità titgħallem dwar il-karatteristiċi jew billi tieħu sehem fi kwiżż sempliċi jew billi ddur u tesplora pjazza ġo belt virtwali.

Fuljetti b'tagħrif għal min jimmaniġġa l-flus

Aktar tagħrif u materjal viżiv dwar il-karti tal-flus tal-euro jinsab hawn www.euro.ecb.europa.eu u hawn www.wiccgdidtaleuro.eu.