Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Utbildningsmaterial

Kännedom om sedlar

Kursmaterialet för e-kursen Knowledge of banknotes består av fyra delar:

  1. eurosedlarnas egenskaper
  2. sedlarnas äkthet
  3. sedlarnas kvalitet
  4. skadade sedlar.

Kursens mål är att komplettera utbildningen för personer som hanterar kontanter i yrket, i linje med ECB:s beslut om eurosedlarnas äkthet och kvalitet.

Kursen har tagits fram baserat på Banco de Portugals utbildningsprogram och e-kursmaterial.

Euro Cash Academy

Appen Euro Cash Academy ger information om eurosedlarna och deras säkerhetsdetaljer. Där har användare möjlighet att lära sig mer antingen genom ett enkelt quiz eller ett besök på ett virtuellt torg.

Ladda ned för iOS

Information för kontanthanterare

Alla sidor i detta avsnitt