Utbildningsmaterial

Säkerhetsdetaljer på Europaserien

Bild på utbildningsmaterialet Bild på utbildningsmaterialet

Kännedom om sedlar

Kursmaterialet för e-kursen Knowledge of banknotes består av tre delar:

  1. eurosedlarnas äkthet
  2. sedlarnas kvalitet
  3. säkerhetsdetaljerna på sedlarna i Europaserien.

Kursens mål är att komplettera utbildningen för personer som hanterar kontanter i yrket, i linje med ECB:s beslut om eurosedlarnas äkthet och kvalitet.

Kursen har tagits fram baserat på Banco de Portugals utbildningsprogram och e-kursmaterial.

Euro Cash Academy

Webbplatsen Euro Cash Academy ger information om eurosedlarna och deras säkerhetsdetaljer.

Där har besökare möjlighet att lära sig mer antingen genom ett enkelt quiz eller ett besök på ett virtuellt torg.

Informationsbroschyrer för kontanthanterare

Innehåll och bilder på eurosedlarna finns på www.euro.ecb.europa.eu och www.euronsnyaansikte.eu.