Menu

Utbildningsmaterial

Kännedom om sedlar

Kursmaterialet för e-kursen Knowledge of banknotes består av tre delar:

  1. eurosedlarnas äkthet
  2. sedlarnas kvalitet
  3. säkerhetsdetaljerna på sedlarna i Europaserien.

Kursens mål är att komplettera utbildningen för personer som hanterar kontanter i yrket, i linje med ECB:s beslut om eurosedlarnas äkthet och kvalitet.

Kursen har tagits fram baserat på Banco de Portugals utbildningsprogram och e-kursmaterial.

Euro Cash Academy

Appen Euro Cash Academy ger information om eurosedlarna och deras säkerhetsdetaljer. Där har användare möjlighet att lära sig mer antingen genom ett enkelt quiz eller ett besök på ett virtuellt torg.

Hämta för Android

Hämta för iOS

Information för kontanthanterare