Koolitusmaterjal

Teise seeria europangatähtede turvaelemendid

Koolitusmaterjal Koolitusmaterjal

Teave pangatähtede kohta

E-kursus Knowledge of banknotes koosneb kolmest osast, mis hõlmavad järgmisi teemasid:

  1. europangatähtede ehtsus,
  2. europangatähtede ringluskõlblikkus,
  3. teise seeria europangatähtede turvaelemendid.

Kursuse eesmärk on tõhustada sularahakäitlejate koolitust kooskõlas EKP otsustega europangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kohta.

Kursus on välja töötatud Portugali keskpanga koostatud e-koolituskava alusel.

Euro Cash Academy

Euro Cash Academy pakub teavet europangatähtede ja nende turvaelementide kohta.

Huvilistel on võimalik tutvuda lähemalt turvaelementidega, pannes oma teadmised proovile või neid juurde hankides.

Teave sularahakäitlejatele

Europangatähti tutvustav teave ja pildimaterjal on kättesaadav veebilehtedel www.euro.ecb.europa.eu and www.uus-euro.eu.