Menu

Mācību materiāli

Zināšanas par banknotēm

E-mācību kurss "Zināšanas par banknotēm" ietver trīs moduļus par šādām tēmām:

  1. Euro banknošu autentiskums,
  2. Banknošu derīgums,
  3. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknošu pretviltošanas elementi.

Šā kursa mērķis ir papildināt profesionālo skaidrās naudas apstrādātāju apmācību atbilstoši ECB pieņemtajiem lēmumiem par euro banknošu autentiskumu un derīgumu.

Kurss izstrādāts, balstoties uz Banco de Portugal apmācības programmu un e-mācību līdzekli.

"Euro Cash Academy"

Aplikācija "Euro Cash Academy" ("Euro skaidrās naudas akadēmija") sniedz informāciju par euro banknotēm un to pretviltošanas elementiem. Tā dod tās lietotājiem iespēju uzzināt vairāk par šiem elementiem, vai nu piedaloties vienkāršā viktorīnā, vai izpētot virtuālu pilsētas laukumu.

Lejupielādei Android

Lejupielādei iOS

Informācija skaidrās naudas apstrādātājiem