Mācību materiāli

Eiropas sērijas pretviltošanas elementi

Mācību līdzekļa attēls Mācību līdzekļa attēls

Zināšanas par banknotēm

E-mācību kurss "Knowledge of banknotes" ietver trīs moduļus par šādām tēmām:

  1. Euro banknošu autentiskums,
  2. Banknošu derīgums,
  3. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknošu pretviltošanas elementi.

Šā kursa mērķis ir papildināt profesionālo skaidrās naudas apstrādātāju apmācību atbilstoši ECB pieņemtajiem lēmumiem par euro banknošu autentiskumu un derīgumu.

Kurss izstrādāts, balstoties uz Banco de Portugal apmācības programmu un e-mācību līdzekli.

Spēle "Euro Cash Academy"

"Euro Cash Academy" interneta vietnē sniegta informācija par euro banknotēm un to pretviltošanas elementiem.

Tā dod apmeklētājiem iespēju uzzināt vairāk par pretviltošanas elementiem, piedaloties vienkāršā viktorīnā vai izpētot virtuālu pilsētas laukumu.

Informācijas brošūras skaidrās naudas apstrādātājiem

Informācija un vizuālie materiāli pieejami www.euro.ecb.europa.eu un www.jaunas-euro-banknotes.eu.