Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Mer

Är texten för lång?
Upptäck ECB genom multimedia.

TLTRO förklarat

30 mars 2021

Med hjälp av riktade långsiktiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) kan banker fortsätta erbjuda överkomliga lån till företag och hushåll. Detta i sin tur stöder konsumtion och investeringar i ekonomin. Christine Lagarde förklarar hur transaktionerna fungerar.

titta

ECB förklarar: därför behövs kontanter

18 februari 2021

Behövs kontanter i en digital värld? Vår kollega Chiara förklarar hur kontanter spelar en stor roll i vårt samhälle och vad vi gör för att du ska ha tillgång till och kan använda kontanter oavsett var du är och när du behöver det.

titta

ECB förklarar: swappavtal

4 november 2020

Swappavtal är ett verktyg vi har som centralbank. Men vad är de egentligen? Och varför använder vi dem? Vår kollega Imène förklarar varför de är viktiga för att bevara finansiell stabilitet och hur de kan förhindra att spänningar på marknaden påverkar ekonomin.

titta

ECB förklarar: tillförlitlig statistik

20 oktober 2020

Varför behöver vi tillförlitlig statistik? Och vem producerar den? Vår kollega Rita förklarar hur ECB ser till att den statistik som ECB tar fram är korrekt, konsistent och relevant.

titta

ECB förklarar: etisk hackning

21 augusti 2020

Vi utvecklade ett ramverk avseende etisk hackning 2018. Vad innebär det? Vår kollega Emran förklarar vad en etisk hackare gör och hur detta kan bidra till att testa bankers motståndskraft och svagheter.

titta

ECB förklarar: valutareserver

21 augusti 2020

Valutareserver är utländsk valuta eller andra tillgånger som centralbanker och andra myndigheter innehar, så även ECB. Vår kollega Joaquim förklar vilken roll valutareserver spelar, framför allt de som ECB har.

titta

ECB förklarar: signatur på eurosedlar

21 augusti 2020

På våra sedlar finns många intressanta detaljer. Ett bra exempel är ECB:s ordförandes signatur. Vår kollega Sarai förklarar hur signaturen stärker förtroendet för euroområdets gemensamma valuta.

titta

ECB förklarar: bankunionen

21 augusti 2020

Bankunionen möjliggör att tillämpa EU:s bankregelverk på ett enhetligt vis. Detta ska säkerställa motståndskraft i banksystemet. Vår kollega Filipa förklarar bankunionens grunder och hur detta säkerställer att människor i Europa kan spara, konsumera eller låna pengar utan att oroa sig.

titta

ECB förklarar: europeisk banktillsyn

21 augusti 2020

Som ansvariga för den europeiska banktillsynen ser vi till att banker följer reglerna. Vår kollega François förklarar hur detta gagnar alla människor i Europa eftersom det ser till att banker är säkra och sunda.

titta

ECB förklarar: framtidsindikationer

11 december 2019

En centralbanks framtidsindikationer informerar om framtida åtgärder. På ECB görs detta genom penningpolitiska utlåtanden på presskonferenser. Vår ECB-kollega, Michael, förklarar hur framtidsindikationer kan hjälpa ekonomin att ta fart.

titta

ECB förklarar: kryptotillgångar

21 november 2019

Ny teknologi kan påverka hur vi betalar i framtiden. Som centralbank för euron är det ECB som säkerställer att betalningar görs på ett säkert och effektivt sätt i euroområdet. ECB-kollegan Maria Teresa berättar om fördelarna och riskerna med kryptotillgångar.

titta

ECB förklarar: ansvarighet

13 november 2019

ECB är en oberoende institution som använder sina instrument för att fullgöra sitt uppdrag. ECB förklarar också sina beslut för medborgarna i Europa och deras valda representanter i Europaparlamentet. Följ ECB-kollegan Jean-François för att få reda på mer.

titta

Hur påverkar ECB:s penningpolitik lokala samhällen?

16 oktober 2018

Benoît Cœuré, ledamot i ECB:s direktion, besökte Vorwerk Semco-fabriken i Cloyes-sur-le-Loir i Frankrike. Han talade med personalen där om hur ECB har gjort det mer attraktivt för bankerna att låna ut till företag. Detta innebär att företagen får gynnsammare förutsättningar och kan anställa fler.

titta

Hur har ECB:s policy minskat ojämlikhet?

27 juli 2018

Ny forskning visar att ECB:s penningpolitiska åtgärder sedan 2014 inte bara har bidragit till tillväxt och eliminerat risken för deflation – utan även minskat ojämlikhet i euroområdet. Titta på vår förklarande video för att få reda på mer.

titta

Hur utses direktionsledamöter?

8 juni 2018

Har du undrat hur direktionsledamöter tillsätts? Nationellt valda företrädare beslutar på europeiska nivå vem som kan utnämnas till ledamot för en mandatperiod på åtta år som inte kan förlängas. Få reda på mer om vem som föreslår kandidaterna och hur de väljs ut.

titta

Hur hjälper euron europeer att göra affärer?

9 maj2018

Små och medelstora företag utgör ryggraden i ekonomin i euroområdet. Få reda på hur företagare och ägare till små företag drar nytta av den gemensamma valutan.

titta

Hur skyddar vi våra pengar mot cyberattacker?

2 maj 2018

Vi sätter in pengar på banken för att ha dem i säkerhet. Men vad händer om någon hackar sig in i bankens datasystem? Titta på vår film som förklarar hur ECB hjälper det finanssystemet att förbli säkert genom att uppmuntra "etisk hackning"…

titta

Vad är Target Instant Payment Settlement (TIPS)?

17 oktober 2017

Få reda på mer om TIPS, en ny tjänst som fr.o.m. slutet av 2018 kommer att göra livet lättare för företag och medborgare.

titta

Varför är räntorna låga?

4 oktober 2017

Få reda på mer om varför låga räntor behövs för att priserna ska vara stabila.

titta

Kommer snart: gränsöverskridande ögonblicksbetalningar 

2 oktober 2017

Med tanke på att det nu för tiden finns så mycket som kan utföras ögonblickligen kanske du undrar varför banköverföringar fortfarande tar 24 timmar. ECB arbetar med att förändra detta.

titta

Hur betalar européer?

12 april 2017

ECB gav ut sin nya 50-eurosedel med förbättrade säkerhetsdetaljer den 4 april 2017. Här får du reda på mer om hur européer betalar nuförtiden.

titta

Euron: öppnar dörrar för européer

7 februari 2017

För 25 år sedan undertecknade de europeiska ledarna Maastrichtavtalet, en milstolpe för den europeiska integrationen som banade väg för euron. Se här hur vår gemensamma valuta har gjort det lättare för européer att resa, studera och arbeta i utlandet.

titta

Euron utanför Europa

24 januari 2017

Runt 339 miljoner människor i euroområdet använder eurosedlar och mynt i sina dagliga liv. Men visste du att euron också används utanför Europeiska unionen och till och med utanför vår världsdel. Titta på kartorna och ta reda på var!

mer

Informationsgrafik: Hur fungerar kvantitativa lättnader?

9 december 2016

ECB:s program för köp av tillgångar stödjer ekonomisk tillväxt och hjälper oss att uppnå vårt inflationsmål. Ta reda på hur programmet fungerar, affärsbankernas roll och hur dessa åtgärder påverkar företag och konsumenter.

mer

Inom programmet för köp av tillgångar (APP)

6 juni 2016

Ta en titt bakom kulisserna och träffa de människor som utformar och utför ECB:s tillgångsköpsprogram och lär dig mer om varför man använder kvantitativa lättnader och hur det fungerar.

titta

TLTRO-II förklarat

10 mars 2016

Vad är den nya serien av riktade långsiktiga refinansieringstransaktioner och varför behövs de? ECB:s ordförande Mario Draghi ger en inblick.

titta

Hur stöder T2S en gemensam kapitalmarknad i Europa?

2 juli 2015

Se hur den nya plattformen för värdepappersavveckling, T2S, gör det lättare och billigare för värdepapper att ”resa runt” i Europa, till gagn för företag och investerare.

titta

Vem gick med i euroområdet när?

1 januari 2015

Utforska den interaktiva kartan för att ta reda på vilka länder som ingår i euroområdet och när de gick med.

mer

ECB:s lokaler – från vision till verklighet

10 december 2014

I november 2014 började personal flytta in i ECB:s nya byggnad i Frankfurts stadsdel Ostend. På den här korta intervallfilmen ser du byggnaden växa fram.

titta

Hur fattas beslut om ECB:s banktillsyn?

4 november 2014

Få reda på hur besluten om banktillsyn fattas enligt förfarandet med implicit godkännande.

mer

Integrering av marknadsinfrastruktur

24 september 2014

En integrerad marknadsinfrastruktur i Europa innebär att det finns ett gemensamt, effektivt fundament för marknaden. Se hur infrastrukturen för betalningar och värdepappersavveckling är till nytta för medborgare, företag och investerare.

titta

Vad innebär negativa ränta för mig?

5 juni 2014

Den 5 juni 2014 beslutade ECB-rådet att införa en negativ ränta på inlåningsfaciliteten. ECB:s ordförande Mario Draghi förklarar vad räntebeslutet betyder för sparare i euroområdet.

titta

SSM förklarat på tre minuter

24 mars 2014

I den här videon om den gemensamma tillsynsmekanismen får du reda på hur tillsynen av banker i Europa går till.

titta

ECB och Eurosystemet förklarat på tre minuter

26 september 2013

Vad är inflation? Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Dessa frågor och mycket annat får du svar på i den här tre minuter långa presentationen av ECB:s och Eurosystemets funktion och uppgifter.

titta

Alla sidor i detta avsnitt