SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

I billeder

Var teksten for lang, fik du ikke læst den?
Så få mere at vide om ECB-emner i en video.

Hvad er TLTRO’er?

30. marts 2021

Ved hjælp af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO'er) kan bankerne fortsat yde lån til privatpersoner og virksomheder på gunstige vilkår, og det understøtter forbrug og investeringer i økonomien. Christine Lagarde forklarer, hvordan de fungerer.

se

ECB forklarer: hvorfor kontanter er vigtige

18. februar 2021

Har vi brug for kontanter i en digital verden? Vores kollega Chiara forklarer den centrale rolle, som kontanter spiller i vores samfund, og hvad vi gør for at sikre, at du har adgang til og kan bruge kontanter, hvor som helst og når som helst du har brug for det.

se

ECB forklarer: swapaftaler

4. november 2020

Swapaftaler er et af ECB's værktøjer. Men hvad indebærer de? Og hvorfor bruger vi dem? Vores kollega Imène forklarer, hvorfor de er et vigtigt værktøj til at bevare finansiel stabilitet og forhindre, at markedsspændinger påvirker realøkonomien.

se

ECB forklarer: pålidelig statistik

20. oktober 2020

Hvorfor har vi behov for pålidelige data? Og hvem producerer dem? Rita, en af vores kolleger, forklarer, hvordan ECB sikrer retvisende, konsistente og rettidige statistikker.

se

ECB forklarer: etisk hacking

21. august 2020

I 2018 udviklede vi rammer for etisk hacking. Men hvad er det egentlig? En af ECB's medarbejdere, Emran, forklarer, hvad en etisk hacker laver, og hvordan det er med til at teste bankers robusthed og svagheder.

se

ECB forklarer: valutareserver

21. august 2020

Valutareserver er centralbankers – som ECB – og andre myndigheders beholdninger af fremmed valuta eller andre aktiver. En af ECB's medarbejdere, Joaquim, forklarer, hvilken rolle valutareserver spiller, og især hvad der kendetegner ECB's beholdning af valutareserver.

se

ECB forklarer: eurosedlernes underskrifter

21. august 2020

Vores sedler har en masse fascinerende sikkerhedselementer. Et godt eksempel er ECB-formandens underskrift. En af ECB's medarbejdere, Sarai, forklarer, hvordan underskriften som et af disse sikkerhedselementer er med til at bevare tilliden til euroområdets fælles valuta.

se

ECB forklarer: bankunionen

21. august 2020

Bankunionen betyder, at EU's banklovgivning bliver anvendt konsekvent. Det er med til at sikre et robust banksystem. En af ECB's medarbejdere, Filipa, forklarer om grundlaget for bankunionen, og hvordan den garanterer, at folk i hele Europa trygt kan spare op og bruge eller låne penge.

se

ECB forklarer: det europæiske banktilsyn

21. august 2020

Som europæisk banktilsynsmyndighed kontrollerer vi, om bankerne overholder lovgivningen. En af ECB's medarbejdere, François, forklarer, hvordan dette i sidste ende er i de europæiske borgeres interesse, da det er med til at skabe sikre og solide banker.

se

ECB forklarer: forward guidance

11. december 2019

At en centralbank giver forward guidance, betyder, at den oplyser om sine fremtidige handlinger. I ECB gør vi det ved at komme med udtalelser om vores pengepolitiske intentioner på vores pressekonferencer. En af ECB's medarbejdere, Michael, forklarer, hvordan forward guidance kan være med til at sætte skub i økonomien.

se

ECB forklarer: kryptoaktiver

21. november 2019

Ny teknologi kan have indflydelse på, hvordan vi betaler i fremtiden. Som centralbank for euroen er et af vores mål at sikre, at betalinger foregår sikkert og effektivt i hele euroområdet. En af ECB's medarbejdere, Maria Teresa, forklarer kryptoaktivers fordele og risici.

se

ECB forklarer: ansvarlighed

13. november 2019

ECB er en uafhængig institution, der bruger sine redskaber til at opfylde sit mandat. Vi gør også rede for vores beslutninger for de europæiske befolkninger og deres folkevalgte repræsentanter i Europa-Parlamentet. I denne video fortæller en medarbejder i ECB, Jean-François, mere om ansvarlighed.

se

Hvilken virkning har ECB's politik på lokalt plan?

16. oktober 2018

Direktionsmedlem Benoît Cœuré besøgte fabrikken Vorwerk i Cloyes-sur-le-Loir i Frankrig. Her talte han med de lokale om, hvordan ECB har gjort det mere attraktivt for bankerne at låne penge ud til virksomheder. Det betyder bedre vilkår for virksomhederne og derfor mulighed for at skabe flere arbejdspladser.

se

Sådan har ECB's politik mindsket uligheden

27. juli 2018

ECB’s pengepolitiske foranstaltninger siden 2014 har ikke kun bidraget til væksten og afværget risikoen for deflation – ifølge ny forskning har de også mindsket den generelle ulighed i euroområdet. I videoen kan du se, hvordan.

se

Hvordan vælges medlemmerne af Direktionen?

8. juni 2018

Har du nogensinde tænkt over, hvordan medlemmerne af ECB's direktion bliver udnævnt? Valgte nationale repræsentanter beslutter på europæisk plan, hvem der kan blive medlem af Direktionen for en embedsperiode på otte år (mandatet kan ikke fornys). Her kan du se, hvem der indstiller kandidaterne, og hvordan de udvælges.

se

Hvordan hjælper euroen europæerne med at drive virksomhed?

9. maj 2018

Små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i euroområdets økonomi. Se her, hvordan iværksættere og ejere af små virksomheder har gavn af den fælles valuta.
se

se

Hvordan beskytter vi vores penge mod cyberangreb?

2. maj 2018

Vi sætter vores penge i banken for opbevare dem sikkert. Men hvad sker der, hvis bankens computere bliver hacket? Se en video om, hvordan ECB hjælper finanssektoren med at bevare sikkerheden ved at opfordre til "etisk hacking"…

se

Hvad er TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)?

17. oktober 2017

Få mere at vide om Target-afviklingstjenesten for straksbetalinger, TIPS. Den nye tjeneste, som indføres mod slutningen af 2018, vil gøre livet lettere for virksomheder og enkeltpersoner.

se

Hvorfor er renterne lave?

4. oktober 2017

Få mere at vide om, hvorfor lave renter er nødvendige for at fastholde prisstabilitet.

se

Kommer snart: straksbetalinger på tværs af landegrænser

2. oktober 2017

I dag kan vi få adgang til mange ting fra det ene øjeblik til det andet. Man kan derfor undre sig, hvorfor bankoverførsler stadig kan tage op til 24 timer. ECB arbejder på at ændre dette.

se

Hvordan betaler europæerne?

12. april 2017

Den 4. april 2017 satte ECB den nye 50-euroseddel med opgraderede sikkerhedselementer i omløb. Lær mere om, hvordan europæerne betaler nu til dags.

se
 

Euroen har givet europæerne nye muligheder

7. februar 2017

For 25 år siden underskrev de europæiske ledere Maastrichttraktaten. Dette var en milepæl i den europæiske integration og banede vejen for euroen. Her kan du se, hvordan den fælles valuta har gjort det lettere for europæerne at rejse, studere og arbejde i udlandet.

se

Euroen uden for Europa

24. januar 2017

Ca. 339 millioner mennesker i euroområdet bruger eurosedler og euromønter i deres daglige liv. Euroen anvendes dog også en række steder uden for Den Europæiske Union, ja endog uden for det europæiske kontinent. På kortet ses hvor.

mere

Infografik om kvantitative lettelser

9. december 2016

ECB’s opkøbsprogrammer understøtter økonomisk vækst og medvirker til, at vi kan nå vores inflationsmålsætning. Få mere at vide om programmerne, bankernes rolle og om foranstaltningernes indflydelse på virksomheder og forbrugere.

mere

Bag om APP

6. juni 2016

Mød de mennesker, der tilrettelægger og gennemfører ECB's program til opkøb af værdipapirer, og få mere at vide om kvantitative lempelser i euroområdet.

se

Hvad er TLTRO-II?

10. marts 2016

Hvad indebærer den nye serie målrettede langfristede markedsoperationer, og hvorfor er den nødvendig? ECB's formand Mario Draghi giver en nærmere forklaring.

se

Hvordan understøtter Target2-Securities (T2S) et fælles kapitalmarked i Europa?

2. juli 2015

Se, hvordan den nye platform for værdipapirafvikling, T2S, gør det nemmere og billigere at handle værdipapirer på tværs af Europas grænser, og hvordan den gavner virksomheder og investorer.

se

Hvilke lande er med i euroområdet, og hvornår kom de med?

1. januar 2015

Det interaktive kort viser, hvilke lande der er med i euroområdet, og hvornår de kom med.

mere

ECB's hovedsæde – fra vision til virkelighed

10. december 2014

Siden november 2014 har ECB's ansatte haft til huse i en ny bygning i Frankfurts Ostend. Se denne korte video om, hvordan det nye hovedsæde blev bygget.

se

Beslutningstagning i ECB Banktilsyn

4. november 2014

Se, hvordan beslutninger om banktilsyn træffes ved brug af ikkeindsigelsesproceduren.

mere

Integration af markedsinfrastruktur

24. september 2014

Integreret markedsinfrastruktur i Europa betyder et fælles, effektivt underliggende system, der understøtter markedet. Se, hvordan infrastrukturen til betaling og afvikling af handel med værdipapirer gavner borgere, virksomheder og investorer.

se

Hvad betyder en negativ rente for mig?

5. juni 2014

Styrelsesrådet introducerede en negativ rente på indlånsfaciliteten 5. juni 2014. ECB's formand Mario Draghi forklarer, hvad rentebeslutningen betyder for folks opsparinger i euroområdet.

se

Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) forklaret på tre minutter

24. marts 2014

Se videoen om Den Fælles Tilsynsmekanisme, der viser, hvordan der bliver ført tilsyn med banker i Europa.

se

ECB og Eurosystemet – kort fortalt

26. september 2013

Hvad er inflation? Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Se svarene på disse spørgsmål m.m. i denne tre-minutters præsentation af ECB og Eurosystemets rolle og opgaver.

se

Alle sider i dette afsnit