Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Multimeedia

Liiga pikk tekst? Ei jõudnud lugeda?
EKPga seotud teemad multimeedia vahendusel

Suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

30. märts 2021

Suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid julgustavad panku jätkama soodsatel tingimustel laenuandmist nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. See omakorda toetab kulutusi ja investeeringuid majandusse. EKP president Christine Lagarde selgitab, kuidas need operatsioonid toimivad.

videoklipp

EKP selgitab: miks on sularaha oluline?

18. veebruar 2021

Kas digiajastul on vaja sularaha? EKP ekspert Chiara selgitab, milline on sularaha tähtis roll ühiskonnas ning mida teeb EKP selleks, et sularaha oleks vajaduse korral alati ja kõikjal kättesaadav ning seda saaks maksete tegemisel kasutada.

videoklipp

EKP selgitab: vahetustehingute liinid

4. november 2020

Vahetustehingute liinid on osa keskpanga kasutatavatest vahenditest. Mida need endast kujutavad ja miks neid kasutatakse? EKP ekspert Imène selgitab, miks on vahetustehingute liinid olulised finantsstabiilsuse säilitamisel ja kuidas aitavad need vältida finantsturgudel valitsevate pingete mõju kandumist reaalmajandusse.

videoklipp

EKP selgitab: usaldusväärne statistika

20. oktoober 2020

Miks on vaja usaldusväärseid andmeid ja kes neid kogub? EKP ekspert Rita selgitab lähemalt, kuidas EKP tagab oma statistika täpsuse, järjepidevuse ja õigeaegsuse.

videoklipp

EKP selgitab: eetiline häkkimine

21. august 2020

EKP töötas 2018. aastal välja eetilise häkkimise raamistiku. Mida see endast kujutab? EKP ekspert Emran selgitab lähemalt, millega valged häkkerid tegelevad ning kuidas aitab see proovile panna pankade vastupanuvõimet ja tuvastada nõrkusi. 

videoklipp

EKP selgitab: välisvaluutareservid

21. august 2020

Välisvaluutareservid hõlmavad välisvääringutes varasid ja muid varasid, mida hoiavad keskpangad (näiteks EKP) ja teised asutused. EKP ekspert Joaquim selgitab välisvaluutareservide rolli ja annab põhjalikuma ülevaate eelkõige EKP välisvaluutareservidest.

videoklipp

EKP selgitab: allkirjad europangatähtedel

21. august 2020

Europangatähtedel kasutatakse mitmesuguseid huvipakkuvaid turva- ja kujunduselemente. Muu hulgas on pangatähtedel ka EKP presidendi allkiri. EKP ekspert Sarai selgitab, kuidas allkiri kui pangatähtede üks tunnusjooni aitab tagada euroala ühisvääringu usaldusväärsust.

videoklipp

EKP selgitab: pangandusliit

21. august 2020

Pangandusliit võimaldab ELi panganduseeskirju järjekindlalt kohaldada. See aitab tagada pangandussüsteemi vastupidavuse. EKP ekspert Filipa annab ülevaate pangandusliidu alustest ning sellest, kuidas on seeläbi kogu Euroopas inimestele tagatud kindlustunne säästude kogumisel, kulutuste tegemisel ja laenude võtmisel.

videoklipp

EKP selgitab: Euroopa pangandusjärelevalve

21. august 2020

EKP kui Euroopa pangandusjärelevalve asutus kontrollib, kas pangad järgivad kehtivaid eeskirju. EKP ekspert François selgitab, kuidas see tegevus teenib Euroopa riikide elanike huve, tagades pankade turvalisuse ja elujõulisuse.

videoklipp

EKP selgitab: eelkommunikatsioon

11. detsember 2019

Eelkommunikatsiooni kaudu jagavad keskpangad teavet oma edasise tegevuse kohta, näiteks EKP selgitab pressikonverentsidel oma rahapoliitilisi kavatsusi. Videoklipis räägib EKP ekspert Michael lähemalt, kuidas eelkommunikatsioon aitab edendada majandustegevust.

videoklipp

EKP selgitab: krüptovarad

21. november 2019

Uued tehnoloogialahendused võivad mõjutada tulevikus kasutatavaid makseviise. Euro eest vastutava keskpangana on EKP üks eesmärke tagada maksete turvalisus ja tõhusus kogu euroalal. Videoklipis selgitab EKP ekspert Maria Teresa krüptovarade kasulikkust ja nendega seotud riske.

videoklipp

EKP selgitab: aruandekohustus

13. november 2019

EKP on sõltumatu institutsioon, kes kasutab enda käsutuses olevaid instrumente oma mandaadi täitmiseks. Selgitame oma otsuseid ka Euroopa kodanikele ja nende valitud esindajatele Euroopa Parlamendis. Videoklipis selgitab EKP ekspert Jean-François lähemalt.

videoklipp

Kuidas mõjutab EKP poliitika väiksemaid piirkondi?

16. oktoober 2018

Euroopa Keskpanga juhatuse liige Benoït Coeuré külastas Vorwerki tehast Cloyes-sur-le-Loir’ külas Prantsusmaal.  Ta vestles töötajatega sellest, kuidas EKP on muutnud ettevõtetele laenamise pankade jaoks atraktiivsemaks. See on aidanud ettevõtetel laieneda ja luua uusi töökohti.

videoklipp

Kuidas EKP rahapoliitilised meetmed on vähendanud ebavõrdsust

27. juuli 2018

Hiljutise analüüsi tulemused kinnitavad, et alates 2014. aastast ellu viidud EKP rahapoliitilised meetmed on lisaks kasvu toetamisele ja deflatsiooniriski kõrvaldamisele vähendanud ka üldist ebavõrdsust euroalal. Üksikasjalikuma ülevaate saab videoklipist.

videoklipp

Kuidas valitakse EKP juhatuse liikmeid?

8. juuni 2018

Kuidas nimetatakse ametisse EKP juhatuse liikmed? Seda otsustavad liikmesriikide valitud esindajad Euroopa tasandil. Juhatuse liikmete ametiajaks on kaheksa aastat ja neid ei saa ametisse tagasi nimetada. Kes esitab kandidaadid ja kuidas neid valitakse?

videoklipp

Kuidas euro aitab Euroopa ettevõtjaid?

9. mai 2018

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on euroala majanduse alustala. Video annab ülevaate, millist kasu toob ühisraha ettevõtjatele.

videoklipp

Kuidas kaitstakse raha küberrünnete eest?

2. mai 2018

Raha hoitakse pangas selle turvalisuse tagamiseks. Mis saab aga siis, kui panga arvutitesse sisse häkitakse? Videoklipis selgitatakse, kuidas EKP aitab finantssüsteemil püsida turvalisena, toetades nn eetilist häkkimist.

videoklipp

Mis on TARGETi kiirmaksete arveldamise projekt (TIPS)?

17. oktoober 2017

Videoklipp tutvustab TIPSi, uut teenust, mis saab kättesaadavaks 2018. aasta lõpus ja teeb nii ettevõtete kui ka üksikisikute elu lihtsamaks.

videoklipp

Miks on madal intressimäär oluline?

4. oktoober 2017

Vaata videost, miks on madal intressimäär hinnastabiilsuse tagamisel oluline. 

videoklipp

Peatselt avaldamisel: piiriülesed kiirmaksed

2. oktoober 2017

Ehkki elame kiirete lahenduste maailmas, võib pangaülekannete sooritamiseks endiselt kuluda terve ööpäev. EKP töötab paremate lahenduste nimel. 

videoklipp

Milliseid maksevahendeid eurooplased kasutavad?

12. aprill 2017

EKP lasi 4. aprillil 2017 ringlusse uue tõhustatud turvaelementidega 50-eurose pangatähe. Videoklipp annab ülevaate, milliseid maksevahendeid Euroopas praegu kasutatakse.

videoklipp

Euro: Euroopa piiride avaja

7. veebruar 2017

25 aastat tagasi allkirjastasid Euroopa riikide valitsusjuhid Euroopa Liidu lepingu. See oli Euroopa lõimumise järjekordne samm, mis sillutas teed eurole. Video annab ülevaate ühisraha rollist eurooplaste igapäevaelus ning sellest, kuidas see on lihtsustanud nii reisimist kui ka elamist ja töötamist välisriikides.

videoklipp

Euro väljaspool Euroopat

24. jaanuar 2017

Euroala riikide ligikaudu 339 miljoni inimese jaoks on europangatähed ja -mündid igapäevaelu lahutamatu osa. Euro vääringut kasutatakse aga ka väljaspool Euroopa Liitu ning isegi teistel kontinentidel. Kaardilt saab täpsemalt järele vaadata.

edasi

Kuidas toimib kvantitatiivne leevendamine?

9. detsember 2016

EKP varaostukavad toetavad majanduskasvu ja aitavad kaasa inflatsioonieesmärgi täitmisele. Kuidas varaostukavad toimivad, milline roll on kommertspankadel ning kuidas mõjutavad need meetmed ettevõtteid ja tarbijaid?

edasi

Lähemalt varaostukavast

6. juuni 2016

Varaostukava tutvustav videoklipp annab kaadritaguse ülevaate sellest, kes tegelevad EKP varaostukava kujundamise ja rakendamisega ning miks ja kuidas toimub euroala rahapoliitika kvantitatiivne leevendamine.

videoklipp

Uued suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (TLTRO-II)

10. märts 2016

Mida kujutavad endast uued suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid ja miks need on vajalikud? EKP president Mario Draghi selgitab lähemalt.

videoklipp

Kuidas toetab T2S Euroopa ühtset kapitaliturgu?

2. juuli 2015

Väärtpaberiarvelduste uus platvorm T2S lihtsustab Euroopas väärtpaberiarveldusi ja muudab need soodsamaks nii ettevõtete kui ka investorite jaoks.

videoklipp

Millised riigid kuuluvad euroalasse?

1. jaanuar 2015

Vaata euroala interaktiivset kaarti: info riikide ja nende ühinemisaastate kohta.

edasi

EKP uus hoonekompleks – visioonist tegelikkuseks

10. detsember 2014

2014. aasta novembris alustas EKP tegevust uues hoonekompleksis, mis asub Maini-äärse Frankfurdi Ostendi linnaosas. Uue hoone sünd on kokku võetud kiirluubis videos.

videoklipp

EKP pangandusjärelevalvega seotud otsuste tegemine

4. november 2014

Kuidas tehakse otsuseid kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega?

edasi

Turuinfrastruktuuri lõimumine

24. september 2014

Euroopa lõimunud turuinfrastruktuur tähendab ühtset ja tõhusat, turgu toetavat vundamenti. Makse- ja väärtpaberiarvelduste infrastruktuur on kasulik nii kodanikele, ettevõtetele kui ka investoritele.

videoklipp

Mida kujutab endast negatiivne intressimäär?

5. juuni 2014

5. juunil 2014 kehtestas EKP nõukogu hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära. EKP president Mario Draghi selgitab, mida see otsus tähendab hoiustajate jaoks euroala riikides.

videoklipp

Ühtse järelevalvemehhanismi lühitutvustus

24. märts 2014

Lühiülevaade ühtsest järelevalvemehhanismist ja pankade järelevalvest Euroopas.

videoklipp

Mis on EKP ja eurosüsteem?

26. september 2013

Mis on inflatsioon? Miks on hinnastabiilsus oluline? Vastused neile küsimustele ja palju lisateavet on kolmeminutilises klipis EKP ja eurosüsteemi rolli ja ülesannete kohta.

videoklipp

Kõik selle jaotise teemad