Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – februari 2023

Vad beslutade vi?

Vi höjde åter styrräntorna med 0,5 procentenheter

Vi håller på att höja räntorna kraftigt, och i en stadig takt. Vi gör detta för att få ner inflationen.

Vi justerar våra program för tillgångsköp

Vi kommer att börja minska de stora obligationsinnehav som vi köpt inom ramen för vårt program för köp av tillgångar under de senaste åren. Vi kommer även att göra våra innehav av företagsobligationer grönare genom att fokusera mer på företag med bättre klimatprestanda.

Vad händer i ekonomin?

Inflationen har gått ner något men är fortfarande alltför hög

Energipriserna har sjunkit kraftigt under de senaste veckorna men livsmedelspriserna fortsätter att stiga kraftigt. Tidigare kraftiga energiprisuppgångar slår fortfarande igenom i ekonomin. Det gör många varor och tjänster dyrare.

Ekonomin är just nu svag men borde snart ta fart.

Den hålls alltjämt tillbaka av kriget, hög inflation och en svagare världsekonomi. Men stigande löner och det faktum att priserna inte längre stiger så mycket borde göra det möjligt för människor att konsumera mera och ekonomin att ta fart senare detta år.

Många människor har jobb och nya jobb tillkommer

Arbetslösheten är på den lägsta nivån i eurons historia. Arbetstagarna begär stora löneökningar för att kompensera för hög inflation.

Banklån har blivit dyrare

När räntorna stiger tar färre människor bolån. För företagen blir det också färre lån för investeringar.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penning­politiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?