Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Onze verklaring over het monetair beleid in een oogopslag - februari 2023

Wat hebben we beslist?

We hebben de rentetarieven opnieuw verhoogd, met 0,5 procentpunt

We zijn de rentes aanzienlijk en in een gestaag tempo aan het verhogen. Dat doen we om de inflatie te verminderen.

We passen onze aankoopprogramma's aan

We starten met het verminderen van de grote aantallen obligaties die we de afgelopen jaren via onze programma’s voor de aankoop van activa hebben gekocht. Ook maken we onze portefeuilles van bedrijfsobligaties groener door ons meer te richten op bedrijven met betere klimaatprestaties.

Wat gebeurt er in de economie?

De inflatie is licht gedaald, maar blijft te hoog

De energieprijzen zijn de afgelopen weken sterk teruggelopen, maar de voedselprijzen blijven fors omhooggaan. De eerdere scherpe stijging van de energiekosten verspreidt zich nog altijd door de economie. Dit maakt veel goederen en diensten duurder.

De economie is nu zwak, maar zou spoedig moeten aantrekken

De oorlog, hoge inflatie en zwakkere mondiale bedrijvigheid drukken nog altijd onze economie. Maar als de lonen stijgen en de prijzen niet meer zo sterk omhooggaan, zullen mensen waarschijnlijk meer uitgeven en zou de economie zich later dit jaar moeten herstellen.

Veel mensen zijn aan het werk en er komen nog altijd nieuwe banen bij

De werkloosheid blijft op het laagste peil in de geschiedenis van de euro. Werknemers vragen grotere loonsverhogingen om de hoge inflatie te compenseren.

Bankleningen worden duurder

Nu de rentes stijgen, nemen minder mensen een hypotheek. Ook bedrijven vragen minder leningen aan voor hun investeringen.

ZIE OOK

Meer informatie

BESLISSINGEN OVER HET MONETAIR BELEID

Dit is wat de Raad van Bestuur bij de meest recente vergadering heeft besloten over de rentetarieven en andere instrumenten van de ECB.

Persbericht

VERKLARING OVER HET MONETAIR BELEID

Lees onze toelichting op de meest recente beslissingen over het monetair beleid.

Verklaring over het monetair beleid
GEEN EXPERT? BEKIJK ONZE EXPLAINER
MEER INFO
Wat is monetair beleid?