Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – oktober 2022

Vad beslutade vi?

Vi höjder åter styrräntorna med 0,75 procentenheter

Vi gör det för att få ner inflationen, som fortfarande är alltför hög. Fler räntehöjningar kommer. De beror på hur ekonomin och inflationen utvecklas.

Vi justerade även vissa av våra andra instrument

För att hjälpa till att få bukt med inflationen gjordes programmet för riktad utlåning till banker mindre attraktivt.

Vad händer i ekonomin?

Inflationen är alltför hög och kommer att förbli hög under en tid

Priserna stiger i hela ekonomin. Mycket höga energipriser är fortsatt den främsta anledningen. Leveransproblemen förbättras men driver fortfarande upp priserna. Växelkursen har också drivit upp inflationen genom att fördyra importen.

Ekonomin försvagas de närmaste månaderna ...

Detta kommer troligen att bestå under resten av året och även under den första delen av 2023. Högre inflation, problem med gasleveranser och oro för framtiden innebär minskad konsumtion och lägre produktion.

... även om många människor har jobb

Arbetslösheten är fortsatt låg och nya jobb skapas. Men detta kan ändras när ekonomin försvagas.

Världsekonomin tappar också fart.

Utsikterna är mer osäkra, framför allt beroende på Rysslands krig mot Ukraina. Centralbanker runt om i världen höjer också räntorna för att få bukt med inflationen.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?