Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB föreslår Andrea Enria som ordförande för tillsynsnämnden

7 november 2018

  • ECB-rådets förslag till ny chef för ECB:s banktillsyn överlämnat till Europaparlamentet
  • Godkänns slutgiltigt av Europeiska unionens råd efter omröstning i parlamentet

Europeiska centralbankens råd föreslog idag Andrea Enria som ny ordförande i ECB:s tillsynsnämnd. Han valdes ut från en lista med möjliga kandidater som ECB-rådet hade ställt samman den 26 september.

ECB underrättade idag ordföranden i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON), Roberto Gualtieri, om sitt beslut i enlighet med det interinstitutionella avtalet mellan ECB och Europaparlamentet. ECB informerade även ordföranden för rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Hartwig Löger.

Andrea Enria kommer att kallas till en offentlig utfrågning av utskottet för ekonomi och valutafrågor. Andrea Enria (57) är för närvarande ordförande för Europeiska bankmyndigheten.

Om Andrea Enria godkänns av parlamentet och bekräftas av Europeiska unionens råd efterträder han Danièle Nouy som ordförande i tillsynsnämnden den 1 januari 2019. Ordföranden tillsätts för en period på fem år som inte kan förlängas.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, (tfn. +49 69 1344 8320).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media