Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ προτείνει τον Andrea Enria ως Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου

7 Νοεμβρίου 2018

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή του για νέο επικεφαλής της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.
  • Η τελική έγκριση θα δοθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πρότεινε σήμερα τον Andrea Enria ως τον νέο Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Andrea Enria επιλέχθηκε από κατάλογο τελικών υποψηφίων που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η ΕΚΤ ενημέρωσε σήμερα τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberto Gualtieri για την απόφασή της, σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ΕΚΤ ενημέρωσε επίσης τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Hartwig Löger.

Ο Andrea Enria (57 ετών), ο οποίος κατέχει σήμερα τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, θα προσκληθεί από την Επιτροπή ECON σε δημόσια ακρόαση.

Εάν η υποψηφιότητά του εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Andrea Enria θα διαδεχθεί τη Danièle Nouy ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2019. Η θητεία του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου είναι πενταετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Peter Ehrlich (τηλ.: +49 69 1344 8320).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου