Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Броят на фалшивите евробанкноти остава нисък през първата половина на 2017 г.

21 юли 2017 г.
  • 331 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през първата половина на 2017 г.
  • Около 85% от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През първата половина на 2017 г. от обращение са изтеглени 331 000 фалшиви евробанкноти. Броят им отбелязва спад спрямо втората половина на 2016 г. Следователно вероятността да бъде получена фалшива евробанкнота е много малка. Броят на фалшивите евробанкноти остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства равномерно след въвеждането им с темп, изпреварващ растежа на БВП. През 2016 г., например броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около 7,0% и 3,9%. Понастоящем в обращение се намират над 20 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,1 трилиона евро.

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

Брой фалшиви банкноти

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

Разбивка по купюри:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Разбивка в проценти:

1,0%

2,4%

36,9%

47,6%

9,0%

1,6%

1,5%

През първата половина на 2017 г.

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Заедно те съставляват 85% от фалшификатите.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (96,7%) са открити в държави от еврозоната. Около 2,3% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 1,0% – в други части на света.

Проверявайте банкнотите!

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – ЕЦБ и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверите Вашите банкноти чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан в раздела „Евро“ на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, моля, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти, както и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното разпознаване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена „Европа“, са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

На 4 април 2017 г. в обращение влезе новата банкнота от 50 € с иновативни защитни елементи. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите на банкнотообработващи машини и други доставчици, за да приспособят те своите машини и устройства за проверка за истинност към новата банкнота. Ако устройствата им все още не могат да приемат тази банкнота, операторите/собствениците трябва да се свържат незабавно със своите доставчици или производители.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите