Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017 első felében is kis mérvű az eurobankjegyek hamisítása

2017. július 21.
  • 2017 első felében 331 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a készpénzforgalomból.
  • Ezek mintegy 85%-a 20 és 50 eurós címlet.
  • Minden eurobankjegy valódiságáról a „tapintás, szemrevételezés és mozgatás” módszerrel győződhetünk meg.
  • Az eurobankjegy továbbra is megbízható és biztonságos fizetőeszköz.

2017 első felében összesen mintegy 331 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a forgalomból – ez 2016 második feléhez képest csökkenést jelent. Így igen kicsi a valószínűsége, hogy valaki hamis pénzt kap. A hamisítványok száma változatlanul igen alacsony a forgalomban lévő valódi bankjegyek számához képest, amely a bevezetésük óta tartósan, a GDP növekedését meghaladó ütemben emelkedett. 2016-ban például a forgalomban levő eurobankjegyek száma mintegy 7,0%-kal, értéke pedig mintegy 3,9%-kal nőtt. Jelenleg több mint 20 milliárd eurobankjegy van forgalomban, amelyek teljes értéke meghaladja az 1,1 billió eurót.

A féléves trend az alábbiakban látható:

Időszak

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

Hamisítványok száma

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

Címlet szerinti megoszlás:

Címlet

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Százalékos megoszlás

1,0%

2,4%

36,9%

47,6%

9,0%

1,6%

1,5%

2017 első felében:

  • továbbra is a 20 és az 50 €-s bankjegyet hamisították a leggyakrabban. Összességében ez a két címlet tette ki a hamisítványok 85%-át;
  • a hamisítványok zöme (96,7%) euroövezeti tagországból került elő. Mintegy 2,3%-ra euroövezeten kívüli EU-tagállamban, 1,0%-ra pedig a világ egyéb pontjain találtak rá.

Ellenőrizzük bankjegyeinket!

Az eurorendszer tagjai (az EKB és az euroövezet 19 nemzeti központi bankja) már az eurobankjegyek első sorozatának kibocsátásától szorgalmazzák, hogy a lakosság körültekintően járjon el a bankjegyek átvételekor. A bankjegyek az egyszerű „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel ellenőrizhetők, amelyet az EKB honlapjának „Az euro” című részén, illetve a nemzeti központi bankok honlapjain ismertetnek. Amennyiben gyanús bankjegy kerül a kezünkbe, hasonlítsuk össze közvetlenül egy biztosan valódi bankjeggyel. Ha beigazolódik a gyanúnk, értesítsük a rendőrséget, illetve – az adott ország gyakorlatának megfelelően – a nemzeti központi bankot vagy a számlavezető bankunkat. Az eurorendszer támogatja a bűnüldöző szerveket a pénzhamisítás elleni küzdelemben.

Az eurorendszer többféle tájékoztatással segíti a lakosságot abban, hogy a valódi bankjegyet meg tudja különböztetni a hamistól, valamint a hivatásos pénzkezelőket, hogy bankjegyvizsgáló és -feldolgozó gépeik megbízhatóan kiszűrjék és a forgalomból kivonják a hamisítványokat.

Az eurorendszer kötelessége az eurobankjegyek megbízhatóságának szavatolása és a bankjegy-technológia folyamatos fejlesztése. A bankjegyek második sorozata – az Európé-sorozat – még biztonságosabb; ez elősegíti, hogy fennmaradjon a fizetőeszközbe vetett közbizalom.

Az innovatív biztonsági elemekkel ellátott új 50 €-s bankjegyet 2017. április 4-én bocsátottuk forgalomba. Az eurorendszer a jövőben is segítséget nyújt a bankjegyfeldolgozó gépek gyártóinak és egyéb forgalmazóknak az automaták és a valódiságvizsgáló eszközök új bankjegyekhez való átállításában. Amennyiben valamely berendezés ennek ellenére sem fogadja el az új bankjegyet, arra kérjük az üzemeltetőket vagy a tulajdonosokat, hogy haladéktalanul forduljanak a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.

A média képviselői további tájékoztatásért szíveskedjenek Miltényi-Torstensson Esztert keresni a +49 69 1344 8034-es telefonszámon.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok