Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017 első felében is kis mérvű az eurobankjegyek hamisítása

2017. július 21.
  • 2017 első felében 331 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a készpénzforgalomból.
  • Ezek mintegy 85%-a 20 és 50 eurós címlet.
  • Minden eurobankjegy valódiságáról a „tapintás, szemrevételezés és mozgatás” módszerrel győződhetünk meg.
  • Az eurobankjegy továbbra is megbízható és biztonságos fizetőeszköz.

2017 első felében összesen mintegy 331 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a forgalomból – ez 2016 második feléhez képest csökkenést jelent. Így igen kicsi a valószínűsége, hogy valaki hamis pénzt kap. A hamisítványok száma változatlanul igen alacsony a forgalomban lévő valódi bankjegyek számához képest, amely a bevezetésük óta tartósan, a GDP növekedését meghaladó ütemben emelkedett. 2016-ban például a forgalomban levő eurobankjegyek száma mintegy 7,0%-kal, értéke pedig mintegy 3,9%-kal nőtt. Jelenleg több mint 20 milliárd eurobankjegy van forgalomban, amelyek teljes értéke meghaladja az 1,1 billió eurót.

A féléves trend az alábbiakban látható:

Időszak

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

Hamisítványok száma

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

Címlet szerinti megoszlás:

Címlet

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Százalékos megoszlás

1,0%

2,4%

36,9%

47,6%

9,0%

1,6%

1,5%

2017 első felében:

  • továbbra is a 20 és az 50 €-s bankjegyet hamisították a leggyakrabban. Összességében ez a két címlet tette ki a hamisítványok 85%-át;
  • a hamisítványok zöme (96,7%) euroövezeti tagországból került elő. Mintegy 2,3%-ra euroövezeten kívüli EU-tagállamban, 1,0%-ra pedig a világ egyéb pontjain találtak rá.

Ellenőrizzük bankjegyeinket!

Az eurorendszer tagjai (az EKB és az euroövezet 19 nemzeti központi bankja) már az eurobankjegyek első sorozatának kibocsátásától szorgalmazzák, hogy a lakosság körültekintően járjon el a bankjegyek átvételekor. A bankjegyek az egyszerű „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel ellenőrizhetők, amelyet az EKB honlapjának „Az euro” című részén, illetve a nemzeti központi bankok honlapjain ismertetnek. Amennyiben gyanús bankjegy kerül a kezünkbe, hasonlítsuk össze közvetlenül egy biztosan valódi bankjeggyel. Ha beigazolódik a gyanúnk, értesítsük a rendőrséget, illetve – az adott ország gyakorlatának megfelelően – a nemzeti központi bankot vagy a számlavezető bankunkat. Az eurorendszer támogatja a bűnüldöző szerveket a pénzhamisítás elleni küzdelemben.

Az eurorendszer többféle tájékoztatással segíti a lakosságot abban, hogy a valódi bankjegyet meg tudja különböztetni a hamistól, valamint a hivatásos pénzkezelőket, hogy bankjegyvizsgáló és -feldolgozó gépeik megbízhatóan kiszűrjék és a forgalomból kivonják a hamisítványokat.

Az eurorendszer kötelessége az eurobankjegyek megbízhatóságának szavatolása és a bankjegy-technológia folyamatos fejlesztése. A bankjegyek második sorozata – az Európé-sorozat – még biztonságosabb; ez elősegíti, hogy fennmaradjon a fizetőeszközbe vetett közbizalom.

Az innovatív biztonsági elemekkel ellátott új 50 €-s bankjegyet 2017. április 4-én bocsátottuk forgalomba. Az eurorendszer a jövőben is segítséget nyújt a bankjegyfeldolgozó gépek gyártóinak és egyéb forgalmazóknak az automaták és a valódiságvizsgáló eszközök új bankjegyekhez való átállításában. Amennyiben valamely berendezés ennek ellenére sem fogadja el az új bankjegyet, arra kérjük az üzemeltetőket vagy a tulajdonosokat, hogy haladéktalanul forduljanak a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.

A média képviselői további tájékoztatásért szíveskedjenek Miltényi-Torstensson Esztert keresni a +49 69 1344 8034-es telefonszámon.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok