European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Počet falzifikátov eurových bankoviek v prvom polroku 2017 zostáva nízky.

21. júla 2017
  • V prvej polovici roka 2017 bolo z obehu stiahnutých 331 000 falošných eurových bankoviek.
  • Približne 85 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky sú naďalej dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

V prvom polroku 2017 bolo z obehu stiahnutých približne 331 000 falošných eurových bankoviek, čo predstavuje pokles oproti druhému polroku 2016. Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je tak veľmi nízka. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu, ktorý od ich zavedenia neustále rastie, a to rýchlejšie než HDP, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. V roku 2016 počet eurových bankoviek v obehu napríklad vzrástol o približne 7,0 % a ich hodnota o 3,9 %. V obehu je dnes viac než 20 miliárd eurových bankoviek v celkovej hodnote viac ako 1,1 bilióna €.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad vývoja v jednotlivých polrokoch:

Obdobie

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

Počet falzifikátov

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

Členenie podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

1,0 %

2,4 %

36,9 %

47,6 %

9,0 %

1,6 %

1,5 %

V priebehu prvého polroka 2017:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšované bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali 85 % celkového počtu falzifikátov,
  • bola väčšina falzifikátov (96,7 %) odhalená v krajinách eurozóny. Približne 2,3 % falzifikátov bolo odhalených v členských krajinách EÚ nepatriacich do eurozóny a 1,0 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Venujte bankovkám pozornosť!

Už od vydania prvej série eurových bankoviek Eurosystém, t. j. ECB a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii „The €uro“ na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a zároveň pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie hotovosti schopné falzifikáty spoľahlivo identifikovať a sťahovať ich z obehu.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Druhá séria bankoviek – séria Európa – preto bude ešte bezpečnejšia a pomôže udržať dôveru verejnosti v menu.

Dňa 4. apríla 2017 bola do obehu uvedená nová bankovka 50 €, vybavená inovatívnymi ochrannými prvkami. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri adaptácii ich zariadení na novú bankovku. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení, ktoré túto bankovku zatiaľ nedokážu spracovať, by sa mali bezodkladne obrátiť na svojho dodávateľa, resp. na výrobcu zariadenia.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá