SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Antallet af falske eurosedler fortsat lavt i 1. halvår 2017

21. juli 2017
  • 331.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2017.
  • Ca. 85 pct. af de falske sedler var 20- og 50-eurosedler.
  • Alle eurosedler kan nemt kontrolleres med "føl-, se-, vip"-metoden.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

331.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 1. halvår 2017, hvilket er et fald i forhold til 2. halvår 2016. Sandsynligheden for at modtage en falsk seddel er meget lille. Antallet af falske eurosedler er således fortsat meget lavt i forhold til antallet af ægte eurosedler i omløb, som er steget støt, siden de blev indført, med stigningstakter, der ligger over BNP-væksten. I 2016, for eksempel, steg antallet og værdien af eurosedler i omløb med henholdsvis ca. 7,0 pct. og 3,9 pct. Der er nu over 20 milliarder eurosedler i omløb med en samlet værdi på mere end 1,1 billion euro.

Den halvårlige trend fremgår af tabellen:

Periode

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

Antal falske sedler

331.000

507.000

454.000

445.000

331.000

353.000

331.000

Fordeling efter pålydende værdi:

Pålydende værdi

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I pct.

1,0

2,4

36,9

47,6

9,0

1,6

1,5

I 1. halvår 2017

  • var 20- og 50-eurosedlerne stadig de hyppigst forfalskede eurosedler. Tilsammen udgjorde de 85 pct. af alle falske sedler
  • blev størstedelen (96,7 pct.) af de falske eurosedler fundet i landene i euroområdet. Ca. 2,3 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet og 1,0 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Tjek dine eurosedler!

Lige siden den første serie af eurosedler blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. ECB og de 19 nationale centralbanker i euroområdet – opfordret folk til at være på vagt, når de modtager eurosedler. Det er nemt at tjekke, om en seddel er ægte, med den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i afsnittet "The €uro" på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis du modtager en mistænkelig seddel, skal du sammenligne den direkte med en seddel, som du ved er ægte. Kontakt politiet, din nationale centralbank eller din egen bank – alt efter national praksis – hvis mistanken bekræftes. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske eurosedler og hjælper kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre, og til løbende at forbedre teknologien på området. Sedlerne i den anden serie af eurosedler – Europa-serien – er blevet endnu sikrere, og det bidrager til at bevare offentlighedens tillid til valutaen.

Den nye 50-euroseddel, der har flere innovative sikkerhedselementer, blev sat i omløb 4. april 2017. Fabrikanter og andre leverandører af seddeludstyr vil fortsat få støtte af Eurosystemet til at omstille deres maskiner og udstyr til ægthedskontrol af den nye euroseddel. Hvis udstyret endnu ikke accepterer den nye euroseddel, bør ejerne/brugerne straks kontakte leverandøren eller fabrikanten.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt