Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w pierwszym półroczu 2017 nadal niska

21 lipca 2017
  • W pierwszej połowie 2017 wycofano z obiegu 331 000 fałszywych banknotów euro.
  • Około 85% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność banknotu można samodzielnie sprawdzić na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W pierwszym półroczu 2017 roku wycofano z obiegu 331 000 fałszywych banknotów euro – mniej niż w drugim półroczu 2016. Prawdopodobieństwo natrafienia na fałszywy banknot jest zatem niewielkie. Falsyfikatów jest nadal bardzo mało w porównaniu z prawdziwymi banknotami w obiegu, których liczba od wprowadzenia euro stale rośnie, i to w szybszym tempie niż PKB. Na przykład w 2016 roku liczba banknotów euro w obiegu wzrosła o ok. 7,0%, a ich wartość – o ok. 3,9%. Obecnie w obiegu jest ponad 20 miliardów banknotów euro, których łączna wartość przekracza 1,1 bln EUR.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

Liczba falsyfikatów

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

Odsetek poszczególnych nominałów:

Nominał

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Udział procentowy

1,0%

2,4%

36,9%

47,6%

9,0%

1,6%

1,5%

W pierwszym półroczu 2017:

  • nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. Na oba te nominały łącznie przypadło 85% wszystkich falsyfikatów;
  • większość falsyfikatów (96,7%) wykryto w krajach strefy euro. Około 2,3% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza strefy euro, a 1,0% – w innych krajach.

Jak sprawdzać banknoty euro

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli EBC i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – stale przypominają, że należy uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego w serwisie internetowym EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją bądź krajowym bankiem centralnym lub swoim bankiem, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem prowadzi różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a podmiotom obsługującym obieg gotówki – dbać o to, by ich sprzęt skutecznie rozpoznawał i wychwytywał falsyfikaty.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z drugiej serii, noszącej nazwę „Europa”, są jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

4 kwietnia 2017 wszedł do obiegu nowy banknot 50 euro z nowatorskimi zabezpieczeniami. Producenci i dystrybutorzy sprzętu obsługującego banknoty nadal mogą liczyć na pomoc Eurosystemu w przystosowaniu swoich urządzeń do tego banknotu. Właściciele lub operatorzy urządzeń, które jeszcze go nie przyjmują, powinni niezwłocznie skontaktować się z ich producentem bądź dystrybutorem.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami