Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Obseg ponarejanja eurobankovcev je tudi v prvi polovici leta 2017 ostal majhen

21. julij 2017
  • V prvi polovici leta 2017 je bilo iz obtoka umaknjenih 331.000 ponarejenih eurobankovcev.
  • Približno 85% ponaredkov so predstavljali bankovci za 20 € in 50 €.
  • Vse eurobankovce je mogoče preveriti z metodo »otip-pogled-nagib«.
  • Eurobankovci ostajajo zanesljivo in varno plačilno sredstvo.

V prvi polovici leta 2017 je bilo iz obtoka umaknjenih okrog 331.000 ponarejenih eurobankovcev, kar je manj kot v drugi polovici leta 2016. Tako je zelo malo verjetno, da bi prejeli ponarejen bankovec. V primerjavi s številom pristnih bankovcev v obtoku, ki vse od uvedbe vztrajno narašča hitreje od rasti BDP, ostaja število ponaredkov zelo majhno. V letu 2016 na primer se je število eurobankovcev v obtoku povečalo za okoli 7,0%, njihova skupna vrednost pa za 3,9%. Zdaj je v obtoku več kot 20 milijard eurskih bankovcev z vrednostjo več kot 1,1 bilijona EUR.

Polletni trend je prikazan v spodnji tabeli:

Obdobje

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

Število ponaredkov

331.000

507.000

454.000

445.000

331.000

353.000

331.000

Razčlenitev po apoenih:

Apoen

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Delež v odstotkih

1,0%

2,4%

36,9%

47,6%

9,0%

1,6%

1,5%

V prvi polovici leta 2017:

  • sta bila bankovca za 20 € in 50 € še vedno najpogosteje ponarejana apoena. Skupaj je nanju odpadlo 85% vseh ponaredkov;
  • je bila večina ponaredkov (96,7%) odkrita v državah euroobmočja. Približno 2,3% ponaredkov je bilo odkritih v državah članicah EU zunaj euroobmočja, 1,0% pa v drugih delih sveta.

Preverjajte bankovce!

Eurosistem, ki ga sestavljajo ECB in 19 nacionalnih centralnih bank v euroobmočju, že vse od uvedbe prve serije eurobankovcev poziva ljudi, naj bodo ob prejemu vsakega bankovca pozorni. Bankovce lahko hitro preverite s preprosto metodo »otip-pogled-nagib«, ki je opisana na spletni strani ECB o euru in na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Če prejmete sumljiv bankovec, ga neposredno primerjate z drugim, za katerega veste, da je pristen. Če se vaš sum potrdi, vas prosimo, da o tem obvestite policijo ali – kjer nacionalna praksa to dopušča – centralno banko svoje države oziroma svojo poslovno banko. Eurosistem podpira organe kazenskega pregona v boju proti ponarejanju denarja.

Eurosistem na različne načine obvešča ljudi o tem, kako razlikovati pristne bankovce od ponarejenih. Profesionalnim uporabnikom gotovine poleg tega pomaga, da njihove naprave za obdelavo in sortiranje bankovcev zanesljivo prepoznajo ponaredke in jih umaknejo iz obtoka.

Eurosistem ima dolžnost varovati zanesljivost bankovcev in stalno izboljševati tehnologijo izdelave. Druga serija bankovcev – serija Evropa – je še bolj varna, kar prispeva k ohranjanju zaupanja javnosti v valuto.

Novi bankovec za 50 € z inovativnimi zaščitnimi elementi je bil uveden 4. aprila 2017. Eurosistem bo proizvajalcem in ponudnikom opreme za bankovce še naprej nudil podporo pri prilagajanju naprav in instrumentov za preverjanje pristnosti na novi bankovec. Če njihova oprema še vedno ni sposobna sprejemati tega bankovca, naj upravljavci ali lastniki nemudoma kontaktirajo svojega dobavitelja ali proizvajalca.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije