Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

26 октомври 2017 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

(1) Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и −0,40%. Управителният съвет продължава да очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище продължително време и доста отвъд хоризонта на нетните покупки на активи.

(2) Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, покупките по програмата за закупуване на активи ще продължат със сегашния темп от 60 милиарда евро месечно до края на декември 2017 г. От януари 2018 г. се предвижда нетните покупки на активи да продължат с месечен темп от 30 милиарда евро до края на септември 2018 г. или след тази дата, ако е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет не забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията, която да е в съответствие с целта му по отношение на инфлацията. Ако перспективите станат по-малко благоприятни или ако финансовите условия престанат да бъдат в синхрон с по-нататъшен напредък към устойчива корекция на тренда на инфлацията, Управителният съвет е готов да увеличи размера и/или продължителността на програмата за закупуване на активи.

(3) Евросистемата ще реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, продължително време след приключване на нетните покупки на активи и във всеки случай, докато е необходимо. Това ще допринесе както за благоприятни условия на ликвидност, така и за целесъобразна позиция на паричната политика.

(4) Основните операции по рефинансиране и тримесечните дългосрочни операции по рефинансиране ще продължат да се провеждат като търгове с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и най-рано до края на последния период на поддържане на резервите за 2019 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите