Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

26 oktober 2017

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

(1) Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit zullen onveranderd blijven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en −0,40%. De Raad van Bestuur blijft verwachten dat de basisrentetarieven van de ECB voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van de netto activa-aankopen, op het huidige niveau zullen blijven.

(2) Wat de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen betreft, zullen de aankopen op grond van het programma voor de aankoop van activa (‘asset purchase programme’ – APP) tot eind december 2017 blijven doorlopen voor het huidige maandelijkse bedrag van €60 miljard. Vanaf januari 2018 is het de bedoeling dat de netto activa-aankopen doorlopen voor een maandelijks bedrag van €30 miljard tot eind september 2018, of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden, of indien de financiële omstandigheden inconsistent worden met verdere vooruitgang naar een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, dan staat de Raad van Bestuur klaar het APP wat betreft omvang en/of duur uit te breiden.

(3) Het Eurosysteem zal de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het APP zijn aangekocht voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is, herinvesteren. Dit zal bijdragen aan zowel gunstige liquiditeitscondities als aan een passende monetairbeleidskoers.

(4) De basisherfinancieringstransacties en de driemaands langerlopende herfinancieringstransacties zullen zo lang als noodzakelijk, maar ten minste tot het einde van de laatste reserveaanhoudingsperiode van 2019, blijven worden uitgevoerd als vasterentetenders met volledige toewijzing.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media