Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

26. října 2017

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání přijala tato měnová rozhodnutí:

(1) Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstávají beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérů nadále očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni po delší dobu a rozhodně za horizont čistých nákupů aktiv.

(2) Pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP) budou pokračovat nadále v současném měsíčním objemu 60 mld. EUR do konce prosince 2017. Od ledna 2018 by měly čisté nákupy aktiv pokračovat v měsíčním objemu 30 mld. EUR do konce září 2018 nebo podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace, a to v souladu s jejím inflačním cílem. Pokud se výhled stane méně příznivým nebo pokud finanční podmínky přestanou být v souladu s dalším pokrokem směrem k udržitelné korekci vývoje inflace, je Rada guvernérů připravena rozšířit APP co do objemu nebo délky trvání.

(3) Eurosystém bude reinvestovat splátky jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci APP po delší dobu po skončení čistých nákupů aktiv a v každém případě tak dlouho, jak to bude potřebné. Tyto kroky přispějí jak k příznivým podmínkám likvidity, tak k odpovídajícímu nastavení měnové politiky.

(4) Hlavní refinanční operace a tříměsíční dlouhodobější refinanční operace budou nadále probíhat jako nabídková řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením tak dlouho, jak to bude nezbytné, a alespoň do konce posledního udržovacího období pro minimální rezervy 2019.

Prezident ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Přesné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média