SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

26. oktober 2017

På mødet i dag traf ECB’s styrelsesråd følgende pengepolitiske beslutninger:

1) Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct. Styrelsesrådet venter fortsat, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau i en længere periode, hvilket vil sige et godt stykke ud over tidshorisonten for nettoopkøbene af aktiver.

2) For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger vil nettoopkøbene inden for opkøbsprogrammet APP fortsætte på det nuværende månedlige niveau på 60 mia. euro indtil udgangen af december 2017. Fra januar 2018 er det hensigten at fortsætte nettoopkøbene på et månedligt niveau på 30 mia. euro indtil udgangen af september 2018 – eller om nødvendigt endnu længere – og under alle omstændigheder indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende tilpasning i inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets inflationsmål. Hvis udsigterne bliver mindre gunstige, eller hvis de finansielle forhold ikke længere stemmer overens med yderligere fremskridt mod en vedvarende ændring i inflationsudviklingen, er Styrelsesrådet klar til at udvide APP i omfang og/eller varighed.

3) Eurosystemet vil geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter at det ophører med nettoopkøbene af aktiver, og i hvert fald så længe det er nødvendigt. Det vil bidrage til både gunstige likviditetsforhold og en passende pengepolitisk stilling.

4) De primære markedsoperationer og de 3-måneders langfristede markedsoperationer vil fortsat blive udført som auktioner til fast rente med fuld tildeling, så længe det er nødvendigt, og i hvert fald indtil udgangen af den sidste reservekravsperiode i 2019.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt