Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

2 юни 2016 г.

На днешното си заседание във Виена Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, на 8 юни Евросистемата ще започне да извършва покупки по програмата за закупуване от корпоративния сектор. Освен това с начална дата 22 юни тя ще осъществи първата операция от новата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране. Повече информация за аспектите на осъществяването на програмата за закупуване от корпоративния сектор ще бъде публикувана на уебсайта на ЕЦБ след пресконференцията.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Данни за контакт за медиите