Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 juni 2016

Vid dagens sammanträde, som hölls i Wien, beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %.

När det gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder kommer Eurosystemet fr.o.m. den 8 juni att inleda köp inom programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP). Därutöver kommer Eurosystemet, med start den 22 juni, att genomföra den första transaktionen i den nya serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. Mer information om aspekter av genomförandet av CSPP kommer att lämnas på ECB:s webbplats efter presskonferensen.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media