Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

2 juni 2016

Tijdens zijn vandaag in Wenen gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,40%.

Wat betreft de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen zal het Eurosysteem op 8 juni beginnen met aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen (corporate sector purchase programme, CSPP). Bovendien zal de ECB, te beginnen op 22 juni, de eerste transactie verrichten van haar nieuwe reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties. Nadere informatie over de tenuitvoerleggingsaspecten van het CSPP zal, na de persconferentie, op de website van de ECB worden verstrekt.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media