Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Sprendimai dėl pinigų politikos

2016 m. birželio 2 d.

Šiandien Vienoje vykusiame posėdyje ECB valdančioji taryba nusprendė, kad pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 %, 0,25 % ir −0,40 %.

Kalbant apie nestandartines pinigų politikos priemones, pažymėtina, kad birželio 8 d. Eurosistema pradės vykdyti pirkimus pagal bendrovių sektoriaus pirkimo programą. Birželio 22 d. ji atliks ir pirmąją iš naujų tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų. Daugiau informacijos apie bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo aspektus bus paskelbta ECB interneto svetainėje po spaudos konferencijos.

ECB Pirmininkas pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.30 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

Kontaktai žiniasklaidai