Menu
PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

2. juni 2016

På mødet i dag, der blev afholdt i Wien, besluttede ECB's styrelsesråd, at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,40 pct.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger vil Eurosystemet begynde opkøbene under programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (CSPP) den 8. juni. Ydermere vil Eurosystemet fra den 22. juni gennemføre den første operation i den nye serie af målrettede langfristede markedsoperationer. Nærmere oplysninger om aspekter i forbindelse med gennemførelsen af CSPP offentliggøres efter pressekonferencen på ECB's websted.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser