Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

10 март 2016 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

(1) Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 5 базисни пункта до 0,00%, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 16 март 2016 г.

(2) Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 5 базисни пункта до 0,25%, считано от 16 март 2016 г.

(3) Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до -0,40%, считано от 16 март 2016 г.

(4) Размерът на месечните покупки по програмата за закупуване на активи ще бъде увеличен до 80 млрд. евро, считано от април.

(5) Деноминираните в евро облигации с инвестиционен рейтинг, емитирани от небанкови предприятия, установени в еврозоната, ще бъдат включени в списъка на активите, допустими за редовно изкупуване.

(6) Нова поредица от четири целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР ІІ), всяка с четиригодишен матуритет, ще стартира през юни 2016 г. Условията за заемане по тези операции могат да слязат до нивото на лихвения процент по депозитното улеснение.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите